Spausdinti

Projektinė veikla

medalis.jpg (original, 2000x1500) 

  

2013-2016 m. - Tempus tarptautinis projektas (koordinatorius - LSMU Biblioteka ir informacijos centras) "Modern Information Services for Improvement Study Quality". 

2012-2015 m. - LMBA projektas "eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas".

2009-2012 m. - LMBA projektas "eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai".

2008-2009 m. - LMBA projektas "Bibliotekos pažangai": Mokymų kurso "Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos" parengimo ir dėstymo bei mokymų kurso "Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams" parengimas. 

Cross boundaries - join forces. Transfer of knowledge. 15 years of medical library cooperation in the Baltic Sea Region, 1994-2009.

2009 m.- NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge VIII. Workshop and continuing education courses". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių ir Šiaurinės Rusijos medicinos bibliotekų darbuotojams. Baltijos šalių medicinos bibliotekos: 15 metų bendradarbiavimo patirtis (1994 - 2009). 

2008 m.- NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge VII: Providing and managing evidence based health information". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių ir Šiaurinės Rusijos medicinos bibliotekų darbuotojams ("Įrodymais pagrįsta medicina: aprūpinimas ir vadyba"; Kaunas).

2007 m.- NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge VI: Providing and managing evidence based health information". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių medicinos bibliotekų darbuotojams ("Įrodymais pagrįsta medicina: aprūpinimas ir vadyba"; St. Peterburgas). 

2006 m.- NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge V: Providing and managing evidence based health information". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių medicinos bibliotekų darbuotojams ("Įrodymais pagrįsta medicina: aprūpinimas ir vadyba"; St. Peterburgas).

2004 m.- NORDINFO tarptautinis projektas NORDINFO "Transfer of Knowledge IV: Workshop and courses in St.Petersburg" Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių medicinos bibliotekų darbuotojams. Pagrindinė tema – "Įrodymais pagrįsta medicina" (St.Peterburgas).

2004 m. - Lietuvos ETD informacijos sistema. Lietuvos elektroninių disertacijų ir magistro tezių duomenų bazės kūrimas.

2004 m. - NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge III". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių medicinos bibliotekų darbuotojams. 

2002 m. - Biblioteka dalyvavo kuriant LieMSIS PDB.

1998-2003 m. - Šiaurės-Baltijos šalių medicinos bibliotekų bendradarbiavimo programa: stažuotės, aprūpinimas spec. literatūra, dalyvavimas konferencijose.

2002 m. - NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge II". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių bibliotekų darbuotojams.

1999-2001 m. - ALF programa "Internetas medikams" - mokomųjų kompiuterijos pradmenų ir informacijos paieškos internete kursų organizavimas Kauno medikams. 

2001 m. - Atviros Lietuvos fondo paremtas projektas "Katalogizuotos interneto svetainės "Visuomenės sveikata" sukūrimas.

2000 m. - NORDINFO tarptautinis projektas "Transfer of Knowledge I". Tęstinio mokymo programa Baltijos šalių medicinos bibliotekų darbuotojams. 

1999 m. - Atviros Lietuvos fondo paremtas projektas "Internetas medikams" - kursų medžiagos parengimas Lietuvos specialistams.

1998 m. - Tempus - Phare "Master of Public Health Manager". Bendras KMU projektas. Biblioteka dalyvavo kuriant mokomąją bazę, aprūpinant literatūra, rengiant stažuotes. 

1998 m. - Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) bendras projektas "Integrali bibliotekų informacinė sistema".

1998 m. - Atviros Lietuvos fondo paremtas projektas "Medicinos informacijos centro įkūrimas KMU".

1997 m. - Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo projektas "Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas" (LIBIS).

1996 m. - Tempus-Phare "Establishment of System of Continuing Education in Medicine and Health Sciences". Bendras KMU projektas. Biblioteka dalyvavo parengiant ir įgyvendinant tęstiniam mokymui informacinę bazę, mokymo medžiagą, organizuojant stažuotes.

1996 m. - Pasaulinės sveikatos organizacijos paremtas projektas "Essential Documentation Kit for Training in Public Health".

1996 m. - "Core biomedical information system for Medical Library", Soroso fondo paremtas projektas, Niujorkas.