Spausdinti

Nacionaliniai ir tarptautiniai ryšiai

Nuo 1993 m. biblioteka yra EAHIL (Europos medicinos informacijos ir bibliotekų asociacija) narė. Bibliotekos direktorė išrinkta EAHIL tarybos nare nuo 1998 m.

Nuo 1993 m. biblioteka yra oficialus PSO Dokumentacijos centras.

Nuo 1998 m. biblioteka yra Šiaurės šalių sveikatos ir medicinos informacijos asociacijos narė (SMH Baltic Sea Region Cooperation). Bibliotekos direktorė išrinkta tarybos nare.

Biblioteka yra BAML (Baltijos šalių medicinos bibliotekų asociacija), veikiančios nuo 2002 m., viena iš steigėjų ir narė.

Nuo 2000 m. biblioteka dalyvauja LABA (Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų direktorių asociacija) veikloje. Nuo 2002 m. direktorė išrinkta asociacijos pirmininke.

Nuo 2002 m. biblioteka dalyvauja LMBA (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija). Bibliotekos direktorė išrinkta į asociacijos tarybą.

Biblioteka dalyvauja Lietuvos bibliotekų tarybos prie LR Kultūros ministerijos veikloje. Bibliotekos direktore patvirtinta tarybos nare.