LSMU Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojų kontaktai

Bendri kontaktai:

 

meilek.jpg (96x119) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorė: Meilė Kretavičienė
Tel.: (8 37) 32 72 19, viet. 5301
El. paštas meile.kretaviciene@lsmuni.lt
LSMU BIC, III a., 303

 

 

prostamarija.jpg (229x274) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro 
direktorės pavaduotoja: Marija Jarašauskienė
Tel.: (8-37) 39 60 41, viet. 5302
El. paštas bibl@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 106

 

 

lijana2.jpg (825x960) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorės pavaduotoja
bendriesiems ir ūkio klausimams: Lijana Lunskutė
Tel.: (8 37) 39 60 46,  viet. 5304, Tel./faksas (8 37) 39 60 42, viet. 5307
El. paštas lijana.lunskute@lsmuni.lt
LSMU BIC, III a., 303

 

 


 

LSMU Bibliotekos ir informacijos centro el. paštas inform@lsmuni.lt 

Informacijos postas.  Tel.: (8 37) 39 60 45, viet. 5311, el. paštas bibliotekos.info@lsmuni.lt

 


 

laurosnauja.jpg (96x121) Informacijos paslaugų skyriaus vedėja: Laura Petrauskienė
Tel.: (8 37) 39 60 43,  viet. 5308
El. paštas laura.petrauskiene@lsmuni.lt
LSMU BIC, III a., 304

 

gintareb.jpg (96x121)  giedrius7.jpg (96x121)  lauraz.jpg (96x121) daivac.jpg (96x121)  ritar.jpg (96x121)   
Gintarė  Giedrius  Laura  Daiva  Rita  
Bolnytė  Tonkūnas  Žvironienė  Černytė  Račienė    
           

 

 • Informacijos specialistai. Tel.: (8 37) 32 72 22, viet.5309, BIC, III a., 304
 • Bibliografai. Tel.: (8 37) 39 60 41, viet.5302, (8 37) 32 73 55,  BIC, I a., 106
 • Tarpbibliotekinis abonementas. Tel.: (8 37) 39 60 40, viet.5330, el. paštas tba@lsmuni.lt, BIC, III a., 304
 • Disertacijų ir magistro darbų bei jų santraukų talpinimas į ETD IS. Tel.: (8 37) 39 60 43, viet. 5308, BIC, III a. 304, el.paštas laura.petrauskiene@lsmuni.lt
 • El. dokumentų įkėlimas į eLABa. (8-37) 39 60 41, viet. 5302, BIC, I a. 106, el.paštas daiva.cernyte@lsmuni.lt

 

Dalyko bibliotekininkai

 

Medicinos fakultetas. 

Laura Petrauskienė. Tel. 39 60 43 (viet. 5308), laura.petrauskiene@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab.

Farmacijos fakultetas, Odontologijos fakultetas.

Gintarė Bolnytė. Tel. 32 72 22 (viet. 5309), gintare.bolnyte@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab.

Slaugos fakultetas, Visuomenės sveikatos fakultetas.

Laura Žvironienė. Tel. 39 60 40 (viet. 5330), laura.zvironiene@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab. 

Gyvūnų mokslų fakultetas.

Aldona Kupstaitė. Tel. 36 33 45 (viet. 1221), aldona.kupstaite@lsmuni.lt, Tilžės g. 18, 103 kab.

Veterinarijos fakultetas.

Valda Valatkaitė. Tel. 36 33 45 (viet. 1221), valda.valatkaite@lsmuni.lt, Tilžės g. 18, 102 kab.

 


 

rima.jpg (383x445) Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja: Antanina Apanavičiūtė
Tel.: (8 37) 39 60 44, viet. 5303
El. paštas abonementas@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 107

 

asta.jpg (96x121)  raimondak.jpg (96x121)  medal.jpg (96x121) daliam.jpg (96x121)  dana.jpg (96x130)  vida.jpg (96x121) 
Asta  Raimonda  Meda   Dalia   Danutė Vida 
Bradauskaitė  Koryznienė  Laužinskė  Maceinaitė Načajienė  Zimkuvienė 

  

 • Abonementas. Tel.: (8 37) 32 72 20, viet. 5310, BIC, II a.
 • Skaitykla. Tel.: (8 37) 32 72 23,  viet. 5312, BIC, III a.
 • Skaitykla. Tel.: (8 37) 32 73 34,  viet. 5313, el. paštas: skait@lsmuni.lt, BIC, IV a.
 • Kompiuterių skaitykla: el. paštas komp.skaitykla@lsmuni.lt , BIC, IV a.

 

linanesoviene2.jpg (635x767)      Dokumentų komplektavimo ir saugojimo skyriaus vedėja: Lina Nesovienė
Tel.: (8 37) 32 72 69, viet. 5317
El. paštas lina.nesoviene@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 104

 

virginijos.jpg (96x121) irenag.jpg (96x121) grita.jpg (96x121)  zita.jpg (96x121)  birute.jpg (96x121)   
Virginija Irena  Grita Zita  Birutė   
Gražienė Grumadė Kalpavičienė Peldžiuvienė Skvarnavičiūtė   

 

 

 • Kataloguotojai. Tel.: (8 37) 39 60 48, viet. 5318, BIC,  I a., 104
 • Saugykla. Tel.: (8 37) 32 72 94, viet. 5314, BIC, I a., 104
 •                 Tel.: (8 37) 39 60 47, viet. 5315, BIC, 008                                                                         

 

daiva.jpg (376x240, 96x130) Informacinių sistemų skyriaus vedėja: Daiva Jurkšaitienė
Tel.: (8 37) 32 72 21, viet. 5319 
El. paštas: daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 105
 

  

 

 • Kompiuterių ir tinklo priežiūra. Tel.: (8 37) 39 60 49, viet. 5306, BIC,  I a., 105

 

sa.jpg (96x121)      LSMU VA biblioteka, vedėjas: Saulius Alijošius
Tel.: (8 37) 36 33 45, viet. 1110
El. paštas saulius.alijosius@lsmuni.lt
LSMU VA, Tilžės g. 18, LT - 47181, Kaunas
 

 

ak.jpg (96x121)  om.jpg (96x121)  vv.jpg (96x121)  nv.jpg (96x121)  alav.jpg (96x121) 
Aldona   Ona  Valda   Natalija  Ala
Kupstaitė  Mačiulienė  Valatkaitė   Visockienė  Volosenkienė
         

  

  

Susisiekite su mumis:

Jei turite klausimų, neradote ieškomo kontakto, parašykite mums

Vardas:
El. paštas:
Telefonas:
Klausimas: