Spausdinti

Faktai ir skaičiai

LSMU BIC dokumentų fondas (2019 01 01):

Bendrame LSMU Bibliotekos ir informacijos centro fonde (2019-01-01) - 685 894 dokumentai. MA bibliotekoje – virš  591 251, VA bibliotekoje – 94 643.

  • MA atviras fondas - 124 739 fiziniai vienetai, 5 žmogaus anatomijos modeliai, 10 plakatų;
  • Medicinos ir biologijos tematika - virš 80 proc.;
  • Registruotų vartotojų - 13 918;
  • Apsilankymai 2018 m. - 320 381
  • Per metus vartotojai pasinaudojo (išdavimai, pratęsimai, išduotis vietoje) - 363 692  bibliotekos dokumentais. Vietoje naudoti - 91 630. (išduoti į namus / pratęsimai - 272 062 vnt.).

VA bibliotekos statistiniai rodikliai:

  • Fiziniai vienetai - 94 643, pavadinimai - 25 690;
  • Per 2018 m. gauta - 403 fiziniai vienetai, 101 pavadinimai;
  • Apsilankymai - 38 543, pasinaudojo 84 660  dokumentais (išdavimai, pratęsimai, išduotis vietoje), į namus / pratęsimai - 42 039;
  • Darbo vietos skaitytojams - 68 (iš jų - 20 darbui kompiuteriu).

Darbuotojų skaičius - MA - 35, VA - 7.