LSMU Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus mokymų planas

2016 m. sausio – birželio mėn.

 

Pastaba: registracijauždaroma, kai užsiregistruoja plane nurodytas skaičius klausytojų arba plane nurodytą registracijos pabaigos dieną 12 val.

 

 

Data/Vieta

Mokymų tema

Dėstytojas

Tikslinėgrupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

2016 m.sausio mėn. 20 d.(trečiadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus g. 2,

Kalbų ir edukacijos katedra, 11 aud.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

1.      Savianalizė ir vertinimas kaip motyvacijos veiksnys siekti geresnės studijų kokybės.

Trukmė- 4 akad.val.

 

Prof. dr. N.Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

 

 

 

 

2016 m. sausio 29 d. (penktadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijoskatedra, 9 aud.

Seminaras

,,Vertinimo akademiniai aspektai LSMU dėstytojams”

 

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr.

R. Brunevičiūtė

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

 

2016 m.vasario 3 d. (trečiadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

2.      Interaktyvių seminarų parengimo ir organizavimometodika.

Trukmė- 4 akad.val.

 

Prof.dr. A.Veryga

LSMU dėstytojai

1gr.

 (nuo 5 iki 40 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523295/Registracija-Seminar-Mokymo-Ir-Mokymosi-Paradigmu-2

 

2016 m.vasario 11 d. (ketvirtadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminaras,,Dėstytojo pasirengimo užsiėmimams ypatumai”

 

Trukmė- 4akad.val.

Prof. dr.

R. Brunevičiūtė,

dr. A. Eidimtas

LSMU pradedantysdirbtidėstytojai(turintys ne didesnįnei 3 metųpedagoginio darbo stažą)

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781588/Registracija-Seminar-Destytojo-Pasirengimo-Uzsiemimams

 

 

registracija iki vasario 9 d.

 

2016 m.

vasario 17, 24,

kovo 2, 9,

balandžio 6, 13 (trečiadieniai)

15.00 val.

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas ir stebėti vieną praktikos darbą (tutorinį) tarp kovo 9 ir balandžio 6)

 

M.Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra,

2, 4, 11 auditorijos

 

40 val. Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.

 

Trukmė - 7 d. po 4 akad.val. + vienotutoriniostebėjimas

 

prof.dr. R.Brunevičiūtė,

prof.dr. D.Gudaitytė,

dr. E.Butrimė,L. Leonas

 

LSMU dėstytojai, planuojantys dirbti PM

3 gr. po 10 dalyvių

http://www.123contactform.com/form-1781716/Registracija-Seminar-Modulis-Tutori-Rengimas-I

 

 

registracija iki vasario15 d.

2016 m.

vasario 23,

kovo 1, 8, 15, 22

(antradieniai)

15.00 val.

(privalomadalyvauti visas nurodytasdienas)

 

M.Jankaus 2, Kalbų ir edukacijos katedra,

9 aud.

Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (II pakopa). Tutoriaus kompetencijos plėtotė“ mokymai.

 

Trukmė - 20 akademinių valandų

                (5 d. po 4 akad.val.).

 

Seminaro vadovė prof.dr.

R. Brunevičiūtė,

 

kviestinė dėstytoja

prof. dr.

N.Večkienė, VDU

LSMU dėstytojai, baigę ,,Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymus ir bent metus praktiškai dirbę tutoriumi

1 gr.

(ne daugiau 15 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781723/Registracija-Seminar-Modulis-Tutori-Rengimas-II

 

registracija nuo vasario 7 d. iki vasario 21 d.

2016 m. vasario 26 d. (penktadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus 2, Kalbų ir edukacijos k-ra,

9aud.

Seminaras

,,Mokymosi metodų taikymas LSMU”

 

 

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781737/Registracija-Seminar-Mokymosi-Metodu-Taikymas1

 

registracija nuo vasario 10 d. iki vasario 24 d.

2016 m. kovo 1 d. (15 val.),  3 d. (16,30 val), 4 d. 15 val.

 

(antradienis, ketvirtadienis, penktadienis)

 

Tilžės g., Visuomenės sveikatos fakultetas, 104 aud.

Seminaras„Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis”

 

Tema 3:  Metodinės medžiagos rengimas SMART Notebook ir darbas su išmaniąja lenta

 

Trukmė – 8 akad.val. (3 seminarai po 2 akad.val. + 2 val. savarankiško darbo (medžiagos rengimas)

 

Dr. E. Butrimė

LSMU dėstytojai

1gr. (nuo 8 iki 12 dalyvių).

http://www.123contactform.com/form-1783191/20160301-Seminara-Darbas-Su-Universitete-Eksploatuojamomis3

 

Užsiregistravo pilna klausytojų grupė

Esant poreikiui organizuosime dar vieną seminarą

 

2016 m. kovo 8 d. (15 val.),  10 d. (16,30 val), 15 d. 15 val.

 

(antradienis, ketvirtadienis,

penktadienis)

 

Tilžės g., Visuomenės sveikatos fakultetas, 104 aud.

Seminaras„Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis”

 

Tema 3:  Metodinės medžiagos rengimas SMART Notebook ir darbas su išmaniąja lenta

 

Trukmė – 8 akad.val. (3 seminarai po 2 akad.val. + 2 val. savarankiško darbo (medžiagos rengimas)

 

Dr. E. Butrimė

LSMU dėstytojai

1gr. (nuo 8 iki 12 dalyvių).

http://www.123contactform.com/form-1523350/20160308-Seminara-Darbas-Su-Universitete-Eksploatuojamomis3

 

Užsiregistravo pilna klausytojų grupė

Esant poreikiui organizuosime dar vieną seminarą

 

2016 m. kovo 18 d. (penktadienis)

15.00 val.

 

M. Jankaus g. 2,

Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminaras

,,Mokymosi metodų taikymas LSMU”

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A.Eidimtas

LSMU dėstytojai

1gr.

 (nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781814/Registracija-Seminar-Mokymosi-Metodu-Taikymas2

 

registracija nuo kovo 2 d. iki kovo 16 d.

2016 m. kovo 23 d. (trečiadienis)

15.00 val.

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

3.      Grupinio darbo organizavimoypatumai. Grupiųdinamika.Trukmė- 4 akad.val.

dr. N.Žemaitienė

 

LSMU dėstytojai

1gr.

 (nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523366/Registracija-Seminar-Mokymo-Ir-Mokymosi-Paradigm10

 

registracija nuo kovo 7 d.iki kovo 21 d.

 

 

2016 m. kovo 31 d. (ketvirtadienis)15.00 val.

M. Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminaras

,,Dėstytojo pasirengimo užsiėmimams ypatumai”

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A. Eidimtas

LSMU pradedantysdirbtidėstytojai(turintys ne didesnįnei 3 metųpedagoginio darbo stažą)

1gr.

 (nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781865/20160331Registracija-Seminar-Destytojo-Pasirengimo-Uzsiemimams3

 

registracija nuo kovo 15 d.iki kovo 29 d.

2016 m. balandžio 4 d.(pirmadienis)15.00 val.

M. Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminaras

,,Kartų teorijos įžvalgos X ir Y kartų vertybių, bendravimo ir mokymosi aspektu”

 

Trukmė- 4 akad.val.

Kviestinė dėstytoja

doc. dr. Vilija Stanišauskienė, KTU

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 10 iki 40 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523340/20160404seminar-Kart-Teorijos-zvalgos-X-Ir-Y

 

registracija nuo  kovo 20 d. iki balandžio 2 d.

2016 m. balandžio 8, 15, 22, 29 d. (penktadieniai)

15.00 val. 

(privalomadalyvauti visas nurodytasdienas)

 

M.Jankaus 2, Kalbų ir edukacijos katedra,

9 aud. 

Seminarųciklas

,,Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos svarba žinių perteikimo procese”

 

Trukmė – 12 akademinių valandų

                 (4 d. po 3 akad.val.)

Doc. dr. S. Laskienė

LSMU dėstytojai

1 gr (8-12 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1783359/20160408-Seminara-Verbalins-Ir-Neverbalin

 

registracija nuo  kovo 23 d. iki balandžio 6 d.

2016 m. balandžio 14 d. 14:30 val.

Veterinarijosakademijos 5 korpuse.3 auditorijoje.

Seminaras

“Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

 

Trukmė – 4 akad. val.

 

doc. dr.  J. Samėnienė,

prof. dr. A. Aniulienė

LSMU dėstytojai

1gr. (nuo 10 iki 20 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523295/20160414Studij-Prieinamumo-Uztikrinimas

 

registracija nuo  kovo 30 d. iki balandžio 12 d.

 

 

 

 

 

 

 

2016 m.

balandžio 15 d.

(penktadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus 2, Kalbų ir edukacijos katedra,

11 aud.

Seminaras ,,Vertinimo akademiniai aspektai LSMU dėstytojams”

 

Trukmė-  4akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

 

http://www.123contactform.com/form-1781857/Registracija-Seminar-Vertinimo-Akademiniai-Aspektai2

 

registracija nuo  kovo 31 d. iki balandžio 13 d.

2016 m. balandžio20 d. (trečiadienis)

15 val.

 

Sukilėlių pr. 13,

Farmacijos fakultetas, 010 aud.

 

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis“.

 

Tema 1: Duomenų saugumas ir elektroninė etika.

Trukmė – 4 akad. val.

dr. E. Butrimė

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 15 dalyvių)

 

http://www.123contactform.com/form-1783218/20160420-Seminara-Darbas-Su-Universitete-Eksploatuojamomis1

registracija nuo balandžio 4 d. iki balandžio 18 d.

 

2016 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienis)

15.00 val.

 

M. Jankaus g. 2,

Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

Seminaras

,,Mokymosi metodų taikymas LSMU”

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė,

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

 

http://www.123contactform.com/form-1781820/Registracija-Seminar-Mokymosi-Metodu-Taikymas3

 

registracija nuo balandžio 4 d. iki balandžio 19 d.

2016 m.gegužės 12, 26 d. (ketvirtadieniai)

Pratybos 05.12 15.00 val.

 

M.Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminarų ciklas

,,Studentų savarankiško darbo organizavimas“.

Trukmė – 20 akademinių valandų:

·         virtuali paskaita - 4 akad.val.,

·         pratybos – 3 akad.val.,

·         savarankiškas darbas – 13 akad.val.

dr. E.Butrimė,

L.Šarkauskienė

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 20 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1783380/20160512-Seminara-Studentu-Savarankisko-Darbo-Organizavimas

 

registracija nuo balandžio 25 d. iki gegužės 10 d.

2016 m. gegužės 13 d. (penktadienis)

15.00 val.

 

M. Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra, 9 aud.

 

Seminaras

,,Dėstytojo pasirengimo užsiėmimams ypatumai”

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A.Eidimtas

LSMU pradedantysdirbtidėstytojai(turintys ne didesnįnei 3 metųpedagoginio darbo stažą)

1 gr. (nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781834/Registracija-Seminar-Destytojo-Pasirengimo-Uzsiemimams2

 

registracija nuo balandžio 27 d. iki gegužės 11 d

2016 m. gegužės 16 d. (pirmadienis) 15.00 val.

Farmacijos fakultetas,

Sukilėlių pr. 13,010 aud.

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis“.

 

Tema 2: Universitetas-virtuali organizacija: bendravimo būdaie lektroninėje erdvėje.

Trukmė – 4 akad.val.

S. Radzevičienė

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 15 dalyvių)

 

http://www.123contactform.com/form-1523323/20160516-Seminar-Darbas-Su-Universitete-Eksploatuojamomis2

 

registracija nuo gegužės 1 d. iki gegužės 14 d

2016 m.

gegužės 19 d.

(ketvirtadienis)

15.00 val.

M.Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedra,

9 aud.

 

Seminaras,,Vertinimo akademiniai aspektai LSMU dėstytojams”

 

Trukmė- 4 akad.val.

Prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1781839/Registracija-Seminar-Vertinimo-Akademiniai-Aspektai1

 

registracija nuo gegužės 2 d. iki gegužės 17 d

2016 m.

Gegužės 24 ir 31 d. nuo 15 iki 17 val.

 

Sukilėlių pr. 17,

Kardiologijos instituto posėdžių salė

Seminaras

,,Doktoranto vadovo ir konsultanto kompetencijos ugdymas”

 

Trukmė – 4 akad. val.

(2 sem. po 2 akad.val.)

Prof. habil. dr. V. Lesauskaitė,

prof. dr. I. Ulozienė,

V. Kližentis

Doktorantų moksliniai vadovai ir konsultantai

1gr.

 

http://www.123contactform.com/form-1791369/20160524-Seminara-Doktoranto-Vadovo-Ir-Konsultanto

 

registracija nuo gegužės 8 d. iki gegužės 22 d

 

 

2016 m.

Pagal poreikį

 

Seminaras "Objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino organizavimo principai", skirtas visų specialybių medicinos ir veterinarijos dėstytojams. Lektoriai MF Akušerijos ir ginekologijos katedros dėstytojai.

Prof. R. Nadišauskienė

MF ir SF dėstytojai

 

4 gr.

(po 18 dalyvių)

 

2016

Datos tikslinamos

Mokymai „Teach the teachers-TTT“ .

Lektoriai - MF Anesteziologijos klinikos dėstytojai.

Seminaro vadovas prof.dr. A.Macas.

Planuojama kviesti lektorių iš Olandijos

LSMU gydytojams, dėstytojams, doktorantams, norint paruošti medicinos praktikos vadovų ir pradedančių gydytojų mokymo instruktorius.

4 gr. (po 24 dalyvius)

Informaciją apie mokymus  ir dalyvavimą  juose teikia

prof. Andrius Macas ir

Eglė Vaižgėlienė

(Podiplominių studijų centras 

tel. 326168 vietinis tel. 6168)

2016 m.

Gegužės 24 ir 31 d. nuo 15 iki 17 val.

 

Sukilėlių pr. 17,

Kardiologijos instituto posėdžių salė

Seminaras

,,Doktoranto vadovo ir konsultanto kompetencijos ugdymas”

Trukmė – 4 akad. val.

(2 sem. po 2 akad.val.)

Prof. habil. dr. V. Lesauskaitė,

prof. dr. I. Ulozienė,

V. Kližentis

Doktorantų moksliniai vadovai ir konsultantai

1gr.