LSMU Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus mokymų planas 2015 m.

 

 

 

Data

Mokymų tema

Dėstytojas

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija*

2015 m.

vasario 24d.,

kovo 9 d.,

balandžio 1d.

birželio 15 d.

Seminaras „Objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino organizavimo principai", skirtas visų specialybių medicinos ir veterinarijos dėstytojams. Lektoriai MF Akušerijos ir ginekologijos katedros dėstytojai.

Trukmė - 4 seminarai po 5 akad. val.

Prof. R.Nadišauskienė

MF ir SF dėstytojai

 

4 gr.

(18 dalyvių)

 

2015 m.

kovo 17-19 d.

Seminaras „Išplėstinės slaugos praktika: kompetencijų ugdymas", skirtas Slaugos, Akušerijos ir Klinikinės slaugos studijų programų studentams dėstantiems dėstytojams, doktorantams, magistrantams.

Trukmė - 1 seminaras, trukmė 4 dienos

Lektorė Prof. Jamie Newland – PhD, FNP-BC, FAANP, DPNAP (Niujorko universitetas, JAV).

SF dėstytojai

1 gr.

(32 dalyviai)

 

2015 m. balandžio 15-16 d.

Mokymai „Inovatyvi mokymo medžiaga- kompiuterinių tekstynų naudojimas lotynų kalbos mokymui (si) ir ligos istorijų rašymui“.

Trukmė - 2 seminarai, trukmė 8 akad. val.

Lektorė dr. J. Artimova (Čekija, Brno Masaryko universitetas).

 

Biomedicinos programos kalbų dėstytojai,klinikinių disciplinų (anglų kalba) dėstytojai, LSMU muziejų darbuotojai.

 

1 gr.

(20 dalyvių)

 

2015 m.

balandžio 22 d.

birželio 23 d.

2 seminarai po 4 val.

Masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK) (Massive Open Online Course (MOOC) ). Lietuviška patirtis. Lektorė: doc. Danguolė Rutkauskienė (KTU)

Trukmė - 2 seminarai po 4 akad. val.

 

Lektoriai: doc. Danguolė Rutkauskienė, Gytis Cibulskis (KTU)

 

LSMU dėstytojai

2 gr.

(50 ir 30 dalyvių)

 

2015 m. rugsėjo 3, 10, 17, 24,

spalio 15, 22 d.

(ketvirtadieniai)

 

15.00 val.

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas ir stebėti vieną praktikos darbą (tutorinį) tarp 09.25  ir 10.22)

 

40 val. Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos

„Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.

Trukmė - 7 d. po 4 akad.val. + vieno tutorinio stebėjimas

 

prof.dr. R.Brunevičiūtė

prof.dr. D.Gudaitytė

dr. E.Butrimė

L. Leonas

 

LSMU planuojantys dirbti PM dėstytojai

3 gr. po 10 dalyvių

http://www.123contactform.com/form-1523295/Registracija-Seminar-Modulis-Tutori-Rengimas-I-Pakopa

 

Registruotis iki rugsėjo 2 d. 15.00 val.

2015 m. rugsėjo 22 d.

15.00 val. (antradienis)

 

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis“.

 

Tema 1: Duomenų saugumas ir elektroninė etika.

Trukmė - 4 akad. val.

dr.

E. Butrimė,

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 15 dalyvių)

 

http://www.123contactform.com/form-1523323/Registracija-Seminar-Duomen-Saugumas-Ir-Elektronin-Etika

 

Registruotis iki rugsėjo 17 d.

2015 m. rugsejo 29 d.

(antradienis) 13.00val.

 

Seminaras

“Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

Trukmė – 4 akad. val.

doc. dr. Jūratė Samėnienė

prof. dr. Albina Aniulienė

LSMU dėstytojai

1gr. (nuo 10 iki 20 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523366/Registracija-Seminar-Studij-Prieinamumo-Uztikrinimas-Specia

Registruotis iki rugsėjo 27 d.

2015 m. rugsėjo 30 d.

(trečiadienis)

15.00 val.

 

Seminaras

“Aukštojo mokslo tradicija ir šiuolaikinės tendencijos ”.

Trukmė - 4 akad. val.

prof.dr. D.Gudaitytė

LSMU pradedantys dirbti dėstytojai

1 gr.

(nuo 10 iki 20 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523340/Registracija-Seminar-Aukstojo-Mokslo-Tradicija-Ir-siuolaikin

Registruotis iki rugsėjo 28 d. 17.00 val.

2015 m. spalio 5 d.

10.00 val.

2015 m. spalio 6 d.

10.00 val.

2015 m. spalio 7 d.

10.00 val.

2015 m. spalio 8 d.

10.00 val.

Mokymai „Teach the teachers-TTT“ .

Lektoriai - MF Anesteziologijos klinikos dėstytojai.

Seminaro vadovas prof.dr. A.Macas.

Planuojama kviesti lektorių iš Olandijos

LSMU gydytojams, dėstytojams, doktorantams, norint paruošti medicinos praktikos vadovų ir pradedančių gydytojų mokymo instruktorius.

 

4 gr. (po 24 dalyvius)

Informaciją apie dalyvavimą teikia Andrius Macas ir Eglė Vaižgėlienė

2015 m. spalio 6 d.

(antradienis)

15.00 val.

 

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

1.              Seminarų pristatymas. Bolonijos deklaracijos svarbiausi teiginiai.

Trukmė - 4 akad.val.

 

Lektoriai:

dr. V.Šveikauskas,

dr. A.Veryga,

dr. N.Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

http://www.123contactform.com/form-1523350/Registracija-Seminar-Bolonijos-Deklaracijos-Svarbiausi-Teigini

 

Registruotis iki spalio 4 d.

2015 m. spalio 13 d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

2.          Tradiciškumo ir modernumo sąveika įgyvendinant šiuolaikines sveikatos mokslų studijų programas Bolonijos deklaracijos reikalavimų kontekste.

Trukmė – 4 akad.val.

dr. V.Šveikauskas

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

 

 

 

 

 

Registruotis iki spalio 11 d.

2015 m. spalio 20 d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

3.    Sveikatos mokslų studijų pedagoginės sistemos realizavimo ypatumai: mokymas ir mokymasis.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. V.Šveikauskas

 

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

 

 

 

 

Registruotis iki spalio 18 d.

2015 m. spalio 27d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

4.     Grupinio darbo organizavimo ypatumai. Grupių dinamika.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. N.Žemaitienė

 

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

 

 

 

 

Registruotis iki spalio 25 d.

2015 m.

lapkričio mėn. 3 d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

5.     Interaktyvių seminarų parengimo ir organizavimo metodika.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. A.Veryga

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

Registruotis iki lapkričio 1 d.

2015 m.

lapkričio mėn. 4 d.

(trečiadienis)

 

Pratybos 15.00 val.

Seminarų ciklas

,,Studentų savarankiško darbo organizavimas“.

Trukmė – 20 akad. Val.:

·         virtuali paskaita - 4 akad.val.,

·         pratybos – 3 akad.val.,

·         savarankiškas darbas – 13 akad.val.

dr. E.Butrimė,

L.Šarkauskienė

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 20 dalyvių)

 

Registruotis iki lapkričio 2 d.

2015 m.

lapkričio mėn. 6, 13, 20, 27 d.,

gruodžio 4 d.

(penktadieniai)

 

15.00 val.

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas)

Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (II pakopa). Tutoriaus kompetencijos plėtotė“ mokymai.

Trukmė - 20 akad. val. (5 d. po 4 akad.val.).

 

Seminaro vadovė prof.dr.

R. Brunevičiūtė

prof. dr.

N.Večkienė

LSMU dėstytojai, baigę ,,Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymus ir bent metus praktiškai dirbę tutoriumi

1 gr.

(ne daugiau 15 dalyvių)

Registruotis iki lapkričio 5 d.

2015 m.

lapkričio mėn. 10 d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

6.          Tradicinė ir šiuolaikinė paskaita. Paskaitos skaitymo metodika. Interaktyvios paskaitos ypatumai.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. V.Šveikauskas

dr. A.Veryga

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

Registruotis iki lapkričio 8 d.

2015 m.

lapkričio mėn. 17 d.

(antradienis)

15.00 val.

 

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

7.          Savianalizė ir vertinimas kaip motyvacijos veiksnys siekti geresnės studijų kokybės.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. N.Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

Registruotis iki lapkričio 15 d.

2015 m.

lapkričio mėn. 24 d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

8.        Kurso projektavimo, tobulinimo bei restruktūrizavimo principai.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. V.Šveikauskas

Dr. A.Veryga

dr. N.Žemaitienė

 

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

Registruotis iki lapkričio 22 d.

2015 m.

gruodžio mėn. 1 d.

(antradienis)

15.00 val.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

9.          Probleminio mokymosi metodų taikymo galimybės tradicinėje studijų sistemoje.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. V.Šveikauskas

dr. A.Veryga

dr. N.Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

Registruotis iki lapkričio 29 d.

2015 m.

gruodžio mėn. 8 d.

(antradienis)

15.00 val.

 

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

10.      Studentų mokymosi ir bendravimo grupėje vertinimas: baigiamųjų darbų pristatymas.

Trukmė- 4 akad.val.

dr. V.Šveikauskas

dr. A.Veryga

dr. N.Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.

(nuo 5 iki 10 dalyvių)

Registruotis iki gruodžio 6 d.

 

2015 m. gruodžio 15 d.

15.00 val. (antradienis)

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis“.

 

Tema 2: Universitetas-virtuali organizacija: bendravimo būdai elektroninėje erdvėje.

Trukmė – 4 akad. val.

S. Radzevičienė

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 15 dalyvių)

 

 

Registruotis iki gruodžio 10 d.

2015 m. rugsėjis-spalis

Russell Stannard (University of Warwick, UK) seminaras. Tema derinama.

Kalbų ir edukacijos katedros prašymas.

http://russellstannard.com/

Finansavimas British Council

Russell Stannard (University of Warwick, UK)

LSMU dėstytojai

1 gr. (bus orientuojamasi į paklausą)

» 30 klausytojų

 

 

* - šiuo metu galima registruotis tik į tuos seminarus, prie kurių pateikta nuoroda registracijai.