LSMU Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus mokymų planas

2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. sausio mėn.

 

Data/Vieta

Mokymų tema

Dėstytojas

Tikslinė grupė

Grupių (klausytojų) skaičius

Registracija

2016 m.

rugsėjo 23, 30,

spalio 7, 14 d. (penktadieniai)

15.00 val. 

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas)

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 7 aud.

 

Seminarų ciklas  

,,Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos svarba žinių perteikimo procese”

 

Trukmė – 12 akademinių valandų

                 (4 d. po 3 akad.val.)

doc. dr. S. Laskienė

LSMU dėstytojai

1 gr. (ne daugiau 16 dalyvių)

Grupė suformuota, registracija baigėsi

 

2016 m.

rugsėjo 29 d.

(ketvirtadienis)

15.00 val.

M.Jankaus g. 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 9 aud.

 

Seminaras ,,Dėstytojo pasirengimo užsiėmimams ypatumai”

 

Trukmė -  4 akad.val.

prof. dr. R. Brunevičiūtė,

dr. A. Eidimtas

LSMU pradedantys dirbti dėstytojai (turintys ne didesnį nei 3 metų pedagoginio darbo stažą)

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

Grupė suformuota. Registracija baigėsi

2016 m.

spalio mėn. 3 d.

(pirmadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 9 aud.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

1.      Studento pasiekimų vertinimas.

         Trukmė- 4 akad.val.

 

prof. dr. N.Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.

 (nuo 5 iki 25 dalyvių)

Grupė suformuota. Registracija baigėsi

 

 

 

2016 m.

spalio mėn. 06 d.; 13 d.; 20.; 27;

lapkričio mėn. 17 d.; 24 d.;

(ketvirtadieniai)

15.00 val.

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas ir stebėti vieną praktikos darbą (tutorinį))

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 11 aud.

 

40 val. Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.

 

Trukmė - 6 d. po 4 akad.val. + vieno tutorinio stebėjimas

 

prof.dr. R.Brunevičiūtė,

dr. E.Butrimė,

L. Leonas,

dr. A.Eidimtas

 

LSMU dėstytojai, planuojantys dirbti PM

3 gr. po 10 dalyvių

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1781716/Registracija-Seminar-Modulis-Tutori-Rengimas-I

 

Registruotis galima nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 3 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

 

 

2016 m.

spalio  13 d.

(ketvirtadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 9 aud.

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

2.      Interaktyvių seminarų parengimo ir organizavimo metodika.

              Trukmė - 4 akad.val.

 

prof.dr. A.Veryga

LSMU dėstytojai

1gr.

 (nuo 5 iki 40 dalyvių)

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-2225115/20161013Mokymo-Ir-Mokymosi-Paradigm10

 

Registruotis galima nuo spalio 1 d. iki spalio 11 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

 

2016 m.

spalio  mėn. 20 d.

(ketvirtadienis)

14.00 val.

Sukilėlių pr. 15, Kardiologijos institutas,

Posėdžių salė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos seminaras

,,Dėstytojų ir mokslininkų bendrinės lietuvių kalbos vartojimo norminimas ir įgūdžių tobulinimas“

Daiva Vaišnienė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė

LSMU dėstytojai ir doktorantai

1gr.

 (nuo 5 iki 40 dalyvių)

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1781814/20161020seminarusValstybines-Lietuviu-Kalbos-Komisijos

 

Registruotis galima nuo spalio 1 d. iki spalio 18 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

2016 m.

spalio mėn. 20 d.

(ketvirtadienis)

14.30 val.

 

Veterinarijos akademija,

 5 korpusas, 3 aud.

 

Seminaras

“Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

 

Trukmė – 4 akad. val.

 

prof. dr. A. Aniulienė

doc. dr. J. Samėnienė

 

LSMU dėstytojai

1gr. (nuo 10 iki 20 dalyvių)

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1523295/20161020Studij-Prieinamumo-Uztikrinimas

 

Registruotis galima nuo spalio 6 d. iki spalio 18 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

2016 m.

spalio 21 d.

(penktadienis)

14.30 val.

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 9 aud.

 

Seminaras

,,Vertinimo akademiniai aspektai LSMU dėstytojams”

 

Trukmė- 4 akad.val.

prof. dr. R. Brunevičiūtė

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1781839/20161021-Seminaras-Vertinimo-Akademiniai-Aspektai1

 

Registruotis galima nuo spalio 7 d. iki spalio 18 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

2016 m.

lapkričio mėn. 3 d.

(ketvirtadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra,

9 aud.

 

Seminarų ciklas

“Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

3.      Grupinio darbo organizavimo  ypatumai. Grupių dinamika.

 

Trukmė- 4 akad.val.

prof. dr. N.Žemaitienė

 

LSMU dėstytojai

1gr.

 (nuo 5 iki 25 dalyvių)

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-2225230/20161103-Seminara-Mokymo-Ir-Mokymosi-Paradigm10

 

Registruotis galima nuo spalio 20 d. iki lapkričio 1 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių sk

aičius arba baigiasi registracijos laikas

 

 

 

2016 m.

lapkričio mėn. 7 d.

(pirmadienis)

15.00 val.

 

M.Jankaus g. 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra,

9 aud.

Seminaras

,,Mokymosi metodų taikymas LSMU”

 

Trukmė - 4 akad.val.

prof. dr. R. Brunevičiūtė,

dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 25 dalyvių)

Registracija: http://www.123contactform.com/form-1781820/20161107-Seminar-Mokymosi-Metodu-Taikymas3

 

Registruotis galima nuo spalio 24 d. iki lapkričio 4 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

2016 m.

lapkričio mėn. 15 d.

(antradienis)

15.00 val.

 

Farmacijos fakultetas,

Sukilėlių pr. 13,

010 aud.

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis“.

 

Tema 2: Universitetas-virtuali organizacija: bendravimo būdai elektroninėje erdvėje.

Trukmė – 4 akad.val.

S. Radzevičienė

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 15 dalyvių)

 

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1523323/20161115-Seminar-Darbas-Su-Universitete-Eksploatuojamomis2

 

Registruotis galima nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 11 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

2016 m.

lapkričio mėn. 22 d., gruodžio mėn. 13 d. (antradieniai)

Pratybos 11.15 d.

15.00 val.

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra,

9 aud.

Seminarų ciklas

,,Studentų savarankiško darbo organizavimas“.

Trukmė – 20 akademinių valandų:

·         virtuali paskaita - 4 akad.val.,

·         pratybos – 3 akad.val.,

·         savarankiškas darbas – 13 akad.val.

dr. E.Butrimė,

L.Šarkauskienė

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 20 dalyvių)

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1783380/20161122-Seminara-Studentu-Savarankisko-Darbo-Organizavimas

 

Registruotis galima nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 20 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

 

2016 m.

lapkričio  29 d.

(antradienis)

15.00 val.

 

Sukilėlių pr. 13,

Farmacijos fakultetas, 010 aud.

 

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis“.

 

Tema 1: Duomenų saugumas ir elektroninė etika.

Trukmė – 4 akad. val.

dr.E. Butrimė

 

LSMU dėstytojai

1 gr.

(nuo 5 iki 15 dalyvių)

 

Registracija:

http://www.123contactform.com/form-1783218/20161129-Seminara-Darbas-Su-Universitete-Eksploatuojamomis1

 

Registruotis galima nuo lapkričio 15 d. iki lapkričio 27 d. 12 val.

Registracija baigiama, kai užsiregistruoja maksimalus dalyvių skaičius arba baigiasi registracijos laikas

2016 m.

gruodžio mėn. pradžia

((konkrečios dienos bus patikslintos vėliau)

 

15.00 val.

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas)

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra, 9 aud.

Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (II pakopa). Tutoriaus kompetencijos plėtotė“ mokymai.

 

Trukmė - 20 akademinių valandų

                (5 d. po 4 akad.val.).

 

Seminaro vadovė prof.dr.

R. Brunevičiūtė,

kviestinė dėstytoja

prof. dr.

N.Večkienė, VDU

LSMU dėstytojai, baigę ,,Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymus ir bent metus praktiškai dirbę tutoriumi

1 gr.

(ne daugiau 15 dalyvių)

 

 

2017 m.

sausio mėn.

(konkrečios dienos bus patikslintos vėliau)

 

15.00 val.

(privaloma dalyvauti visas nurodytas dienas ir stebėti vieną praktikos darbą (tutorinį))

 

M.Jankaus 2,

Kalbų ir edukacijos k-ra,

9 aud.

40 val. Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.

 

Trukmė - 7 d. po 4 akad.val. + vieno tutorinio stebėjimas

 

prof.dr. R.Brunevičiūtė,

prof.dr. D.Gudaitytė,

dr. E.Butrimė,

L. Leonas

 

LSMU dėstytojai, planuojantys dirbti PM

3 gr. po 10 dalyvių

 

2016 m.

Pagal poreikį

Seminaras „Darbas su universitete eksploatuojamomis kompiuterinėmis programomis”

 

Tema 3:  Metodinės medžiagos rengimas SMART Notebook ir darbas su išmaniąja lenta

 

Trukmė – 8 akad.val. (3 seminarai po 2 akad.val. + 2 val. savarankiško darbo (medžiagos rengimas)

 

dr. E. Butrimė

LSMU dėstytojai

1gr. (nuo 8 iki 12 dalyvių).

 

2016 m.

Pagal poreikį

 

Seminaras "Objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino organizavimo principai", skirtas visų specialybių medicinos ir veterinarijos dėstytojams. Lektoriai MF Akušerijos ir ginekologijos katedros dėstytojai.

 

prof. R.Nadišauskienė

MF ir SF dėstytojai

 

4 gr.

(po 18 dalyvių)

 

2016 m.

Datos tikslinamos

Mokymai „Teach the teachers-TTT“ .

Lektoriai - MF Anesteziologijos klinikos dėstytojai.

 

Seminaro vadovas prof.dr. A.Macas

 

LSMU gydytojams, dėstytojams, doktorantams, norint paruošti medicinos praktikos vadovų ir pradedančių gydytojų mokymo instruktorius.

 

4 gr. (po 24 dalyvius)

Informaciją apie mokymus  ir dalyvavimą  juose teikia

prof. Andrius Macas ir

Eglė Vaižgėlienė

(Podiplominių studijų centras 

tel. 326168 vietinis tel. 6168)

2016 m.

(Konkreti data bus patikslinta vėliau)

15.00 val.

 

Sukilėlių pr. 17,

Kardiologijos instituto posėdžių salė

Seminaras

,,Doktoranto vadovo ir konsultanto kompetencijos ugdymas”

 

Trukmė – 4 akad. val.

(2 sem. po 2 akad.val.)

prof. habil. dr.

V. Lesauskaitė,

prof. dr. I. Ulozienė,

V. Kližentis

Doktorantų moksliniai vadovai ir konsultantai

1gr.