Spausdinti

Personalo mobilumas mokymams

Erasmus+ programa siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų personalo mobilumas mokymams apima administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumą iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.


Personalo atrankos kriterijai

● Užsienio kalbos žinios.
● Darbo programos turinys.
● Darbuotojo mokymo aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo/jos mokymosi aktualumas institucijai.
● Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.


Pirmenybė teikiama:

● administracinių padalinių personalui.
● darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems personalo mobilumo programoje.
● jei vizito metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai.

Atranka vyksta pagal personalo darbuotojų pateiktas paraiškas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.


Erasmus mokymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ mokymo  vizito trukmė - 7 dienos (5 darbo dienos + 2 dienos kelionei).


Dotacija vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą

Personalo darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle.

  Kelionės atstumas, km Suma, EUR
  100–499 180
  500–1999 275
  2000–2999 360
  3000–3999 530
  4000–7999 820
  8000 ir daugiau 1100

 • Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

  Priimančioji šalis  Suma dienai, EUR
  Nuo 1 iki 14 dienų Nuo 15 iki 60 dienų
  Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė

  136 95
  Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija,Turkija

  119 83
  Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija

  102 71
  Estija, Kroatija, Slovėnija

  85 60

Dokumentų tvarkymas

LSMU personalas, pageidaujantis gauti lėšų vykti mokytis į užsienio įstaigą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką mokytis.

Reikalingi dokumentai:

1. Paraiška mokytis (1 egz.)
2. Mobilumo sutartis (1 egz.)
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.)
4. Komandiruotės prašymas (1 originalus egz.)
5. Sertifikatas (1 originalus egz.)
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą)
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai)


Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija

 

Pastabos

 • Darbuotojas pats susiranda mokymosi įstaigą, vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių ar pasirenka vietą iš jau pasirašytų Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių personalo mobilumui.
 • Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.


Kontaktai

Erasmus+ personalo mobilumo koordinatorė TRSC:

Kristina Kavaliauskaite
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus 9, Medicinos akademija (kabinetas 127)
Tel.: (8 37) 327301
El. paštas: kristina.kavaliauskaite@lsmuni.lt