Spausdinti

Personalo mobilumas dėstymui

Erasmus+ suteikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti LSMU.


Pagrindinės taisyklės: 

1. Pedagoginis darbuotojas, vykstantis dėstyti pagal Erasmus+ programą, priimančiame universitete turi skaityti ne trumpesnį nei 8 akademinių valandų trukmės kursą pagal iš anksto su priimančia institucija suderintą dėstymo programą.
2. Priimantis universitetas turi būti įtrauktas į sąrašą universitetų, pasirašiusių Erasmus+ sutartį su LSMU.


Dėstytojų atrankos kriterijai

Pirmenybė teikiama kandidatams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems pedagogų mobilumo mainų programoje, jei vizito metu parengiama nauja mokomoji medžiaga, sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai. Taip pat atsižvelgiama į užsienio kalbos žinias, patirtį darbe su užsienio studentais. Atranka vyksta pagal dėstytojų pateiktas anketas.


Erasmus dėstymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ dėstymo vizito trukmė – 5 dienos.


Dotacija vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą

Dėstytojams, vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota pinigų suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:

  Kelionės atstumas, km Suma, EUR
  100–499 180
  500–1999 275
  2000–2999 360
  3000–3999 530
  4000–7999 820
  8000 ir daugiau 1100
 • Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

  Priimančioji šalis  Suma dienai, EUR
  Nuo 1 iki 14 dienų Nuo 15 iki 60 dienų
  Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė

  136 95
  Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija

  119 83
  Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija

  102 71
  Estija, Kroatija, Slovėnija

  85 60


Dokumentų tvarkymas

Dėstytojai, pageidaujantys gauti lėšų vykti dėstyti į užsienio universitetą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką dėstyti.

 Reikalingi dokumentai:

1. Paraiška dėstyti (1 egz.);
2. Mobilumo sutartis (1 egz.);
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.);
4. Komandiruotės prašymas (1 originalus egz.);
5. Sertifikatas (1 originalus egz.);
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą);
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai).

 

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija


Pastaba

Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.Kontaktai

Erasmus+ dėstytojų mobilumo koordinatorė TRSC:

Kristina Kavaliauskaite
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus 9, Medicinos akademija (kabinetas 127)
Tel.: (8 37) 327301
El. paštas: kristina.kavaliauskaite@lsmuni.lt