Spausdinti

Studijų centro veikla

LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pagrindines, vientisąsias ir antrosios pakopos studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

 

LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir vykdyti Universiteto pirmosios pakopos, vientisąsias ir antrosios pakopos studijas.

 

Centro uždaviniai ir funkcijos:

  • planuoti studijas, koordinuoti jų  organizavimą  ir vykdymą;
  • vykdyti studijų apskaitą;
  • vykdyti studijų stebėseną ir analizę;
  • teikti  metodinę pagalbą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

 

Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

 

 

Istorija 

Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

 

Kontaktai

Studijų centras

Adresas: M.Jankaus g. 2, LT 50275, Kaunas

 

Prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė
Studijų centro vadovė, prorektorės studijoms padėjėja studijų kokybės klausimais
Tel. (8 37) 330352
El. paštas:raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

Prof., dr., Gražina Januškevičienė
Studijų centro vadovės pavaduotoja
Tel.(8 37) 362600 
El. paštas: grazina.januskeviciene@lva.lt

Doc., dr., Marija Stankevičienė
Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
Mobil.tel. (8 686) 10217
El.paštas: marija@lva.lt

Renata Žemaitienė
Studijų centro vadovės padėjėja
Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
El.paštas: renata.zemaitiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.40

Ramunė Masaitytė
Vyresn. specialistė studijų apskaitai
Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
El. paštas: ramune.masaityte@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 40

Jolita Cibulskienė
Specialistė studijų apskaitai
Tel. (8 37) 327261, (vietinis - 5561)
El.paštas: jolita.cibulskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.41

Ilona Reinienė
Vyresn. studijų koordinatorė
Tel.(8 37) 327261, (vietinis - 5561)
El.paštas: ilona.reiniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.41

Martynas Pūslys
Specialistas studijų organizavimui
Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
El.paštas: martynas.puslys@lsmuni.lt
Kabineto. Nr. 20

Linas Leonas
Specialistas studijų apskaitai
Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
El.paštas: linas.leonas@gmail.com
Kabineto. Nr. 20

Erika Mozūrienė
Studijų koordinatorė
Tel.(8 37) 362190 
El. paštas:erika.mozuriene@lva.lt

Dr. Jurgita Dailidavičienė
Metodininkė - konsultantė
Tel.(8 37) 362190
El.paštas:jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

Sigita Radzevičienė
E-studijų skyriaus vadovė
Tel.(8 37) 793651 (vietinis – 1000)
El.paštas:sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

Vita Špečkauskienė
E-studijų skyriaus informacinių technologijų specialistė
El.paštas: vita.speckauskiene@lsmuni.lt