Spausdinti

Studentų viza

Studentai, atvykę iš ES šalių ir Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos ir Lichtenšteino, privalo kreiptis su prašymu į Migracijos departamentą dėl PAŽYMOS, suteikiančios teisę gyventi Lietuvos Respublikoje iki 5 metų, išdavimo. 
Studentai, atvykę iš kitų šalių, privalo kreiptis su prašymu į Migracijos departamentą dėl laikinojo leidimo gyventi (LLG) Lietuvos Respublikoje išdavimo. Prašymai gali būti teikiami Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienyje arba Migracijos departamente pagal gyvenamąją vietą (studentams atvykstant iš šalių, kurių piliečiai turi bevizį atvykimą į Lietuvą). Užsienio piliečio prašymas turi būti išnagrinėtas ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo padavimo dienos. Prašymo nagrinėjimo laikotarpiui užsienio piliečiui išduodama nacionalinė viza D. 

Vizos ir leidimai laikinai gyventi (LLG) išduodami tik pateikus Universiteto tarpininkavimo raštus ir kitus reikalaujamus dokumentus. Vizos ar LLG prašymo paketą turi sudaryti šie dokumentai:
1. nustatytos formos prašymas;
2. galiojantis kelionės dokumentas (duomenims sutikrinti; jis turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos) ir jo kopija;
3. LSMU tarpininkavimo raštai;
4. dokumentas, patvirtinantis, kad turės pakankamai lėšų pragyventi;
5. dokumentas, patvirtinantis, kad turi gyvenamąją patalpą;
6. sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas, galiojantis buvimo Lietuvoje laikotarpiu;
7. valstybės rinkliavos kvitas (už dokumentų tvarkymą 300 litų);

Daugiau informacijos apie vizų ir LLG išdavimą žiūrėkite Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje www.migracija.lt