Spausdinti

Rezidentų taryba

Rezidentų Taryba (RT) - Studentų atstovybės (SA) dalis, sudaryta iš rezidentų atstovų išrinktų narių ir pirmininko.


Taryba nagrinėja rezidentams aktualius klausimus ir problemas, siūlo rezidentų atstovą į LSMU SA Tarybą, kitus atstovybės ar universiteto organus, kur yra nagrinėjami su rezidentūros studijomis susiję klausimai. Savo pastangomis ir per rezidentų seniūnus RT skleidžia aktualią informaciją, organizuoja susirinkimus ir diskusijas aktualiais klausimais, rezidentų nuomonės apklausas.

Rezidentų Tarybos 2017-2018 m. m. sudėtis:

Martynas Laukaitis (Kraujagyslių chirurgija) - Pirmininkas, atstovas Studentų atstovybės Taryboje

Robertas Pranevičius (Kardiologija) - Vicepirmininkas

Anelė Rudzenskaitė (Skubioji medicina) - Generalinė sekretorė 

Kristina Beržinytė (Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija) - Sekretorė, atstovė Apeliacijų komisijoje

Kristina Ramanauskaitė (Veterinarinė chirurgija) - Sekretorė

Rokas Ereminas (Širdies chirurgija) - Sekretorius, atstovas medicinos studentų, rezidentų ir gydytojų forume

Lukas Šemeklis (Oftalmologija) - Atstovas Judumo fondo ir Rezidentūros komisijose; medicinos studentų, rezidentų ir gydytojų forume

Justina Čyžiūtė (Anesteziologija ir reanimatologija) - Atstovė Judumo fondo ir Rezidentūros komisijose

Aistė Šiaučiūnaitė (Veterinarinė chirurgija)

Laura Šinkūnaitė (Neurologija)

Aurimas Rapalavičius (Šeimos medicina)

 

Susisiekite su mumis:

rezidentailsmu@gmail.com

https://www.facebook.com/LSMURezidentutaryba/

 

Rezidentūros studijų kokybės vertinimo apklausos rezultatai