Spausdinti

Rezidentų taryba

Rezidentų Taryba (RT) - Studentų atstovybės (SA) dalis, sudaryta iš rezidentų atstovų išrinktų narių ir pirmininko.

 

Taryba nagrinėja rezidentams aktualius klausimus ir problemas, siūlo rezidentų atstovą į LSMU SA Tarybą, kitus atstovybės ar universiteto organus, kur yra nagrinėjami su rezidentūros studijomis susiję klausimai. Savo pastangomis ir per rezidentų seniūnus RT skleidžia aktualią informaciją, organizuoja susirinkimus ir diskusijas aktualiais klausimais, rezidentų nuomonės apklausas.

Rezidentų Tarybos misija: išgirsti ir visapusiškai atstovauti LSMU gydytojus rezidentus Universiteto vidinėse ir išorinėse struktūrose.

Tikslai:

1) Skatinti gydytojų rezidentų bendruomeniškumą ir lyderystę.

2) Įgalinti gydytojus rezidentus techniškai ir teisiškai išduoti nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus ir elektroninius receptus nekompensuojamiems vaistams įsigyti.

3) Kartu su partneriais užtikrinti sklandų pakopinių kompetencijų įgyvendinimą rezidentūros programose.

4) Kurti ir diegti grįžtamojo ryšio kultūrą rezidentūroje.

 

Rezidentų Tarybos 2018–2019 m. m. sudėtis:

Anelė Ellikienė (Skubioji medicina) – Pirmininkė ir atstovė LSMU Rezidentūros komisijoje.

Kristina Beržinytė (Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija) – Vicepirmininkė, Sekretorė, atstovė Apeliacijų komisijoje.

Martynas Laukaitis (Kraujagyslių chirurgija) – LSMU senato narys.

Lukas Šemeklis (Oftalmologija) – Atstovas Judumo fondo komisijoje, medicinos studentų, rezidentų ir gydytojų forume.

Arnas Karužas (Kardiologija) – atstovas medicinos studentų, rezidentų ir gydytojų forume, LSMU Rezidentūros komisijoje.

Mingaudas Urbutis (Atrajotojų ligų diagnostika ir gydymas) – Atstovas Judumo fondo ir Rezidentūros komisijose.

Justina Čyžiūtė (Anesteziologija ir reanimatologija) – Atstovė Judumo fondo komisijoje.

Kristina Ziutelienė (Šeimos medicina) – Atstovė Kauno klinikų gydymo taryboje.

Jonė Jackevičiūtė (Anesteziologija ir reanimatologija) – Generalinė sekretorė.

Ugnė Petkevičiūtė (Veterinarinė chirurgija).

 

Susisiekite su mumis:

rezidentailsmu@gmail.com

https://www.facebook.com/LSMURezidentutaryba/

 

Rezidentūros studijų kokybės vertinimo apklausos rezultatai