Spausdinti

Rezidentų judumo fondas

Judumo fondo nuostatai

REZIDENTŲ JUDUMO FONDO VALDYBOS 2017-05-17 POSĖDYJE (protokolo Nr. RJF-2/17)

Nutarta sugriežtinti paramos skyrimo kriterijus, juos apibrėžiant taip:

  1. Rezidentams, vykstantiems į mokslinę praktinę konferenciją su skaitomu pranešimu, kompensuojamos dalyvio mokesčio, kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
  2. Rezidentams, vykstantiems į mokslinę praktinę konferenciją su stendiniu pranešimu, kompensuojamos dalyvio mokesčio ir  kelionės išlaidos;
  3. Rezidentams, vykstantiems į mokslinę praktinę konferenciją be pranešimo, kompensuojamas dalyvio mokestis arba kelionė;
  4. Iš Rezidentų judumo fondo nuostatuose  27 punkte apibrėžtos galimos  maksimalios  paramos vienam rezidentui, iki 30 procentų gali būti skirta praktiniams kursams ir mokymams;
  5. Aukščiau išvardinti paramos skyrimo kriterijai yra tik orientaciniai, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir jos dydžio priima Rezidentų judumo fondo valdyba.
  6. Stendinių pranešimų gamybos ir  transportavimo išlaidos, vietinio transporto išlaidos, vizos gavimo išlaidos, kelių mokesčių ir parkavimo išlaidos nekompensuojamos.

 

Rezidentų judumo fondo paraiškos teikiamos iš anksto (tik  prieš išvyką ) ir pristatomos į Podiplominių studijų centrą, 63 kab. vyr. specialistei Ingai Sribikienei, tel. 326901.

Judumo fondo paraiška (ranka pildytos paraiškos nepriimamos)

Jei vykstate į kursus,specialius mokymus, stažuotę - būtina atskira klinikos vadovo ir rezidentūros koordinatoriaus rekomendacija, pagrindžianti kursų/mokymų reikalingumą.

Prašymas Dėl išleidimo į konferenciją/mokymus užsienyje   teikiamas kartu su paraiška.

 

SVARBU: Planuojant išvyką, reikia nepamiršti atsižvelgti į kelionės trukmę, kuri privalo atsispindėti rektoriaus įsakyme, taigi, pildant paraišką, reikia nurodyti visos kelionės trukmę (nuo išvykimo iki grįžimo dienos), kadangi gavę paramą, turėsite pristatyti dokumentus, pagrindžiančius išlaidas (bilietus, sąskaitas), ir parama bus skiriama vadovaujantis rektoriaus įsakyme nurodytomis datomis (įsakymo pagrindas – Jūsų  paraiška ir valdybos posėdžio protokolas).

Kiekvienas, kuriam valdybos posėdžio metu skirta  Rezidentų judumo fondo paramą (ir jau gavo el. paštu pranešimą apie paramos dydį ir paskirtį),

po grįžimo   privalo:

1.  Asmeniškai atvykti į LSMU buhalteriją ( A. Mickevičiaus g. 7 ), 

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybą

atsakinga buhalterė Renata Naujokaitienė, tel. 361657, 5484, renata.naujokaitiene@lsmuni.lt

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti buhalterijai ir bendra tvarka

2. Podiplominių studijų centrui pateikti užpildytą Judumo fondo ataskaitą su parašais.