Spausdinti

Studijų paskolos

Prasideda registracija paskoloms gauti. Valstybinis studijų fondas skelbia prašymų-anketų teikimo pradžią paskoloms pavasario semestre gauti. Bus teikiamos šios paskolos:

  • valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms (pavasario semestrą papildomai teikiamų      paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (3 250 Lt));
  • valstybės remiamos paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per visus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7 800Lt);
  • valstybės paskolos studijų įmokai mokėti (520 Lt), įstojusiems iki 2009m. Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įmoką 520lt.

Studentai prašymus-anketas internetu pateikti galės nuo 2012 m. kovo 5 dienos (10 val.) iki 2012 m. kovo 30 dienos (24 val.). Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data - 2012 m. balandžio 19 diena.

Studentai, norintys gauti valtybės paskolą, ar valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formą prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2012 m. Kovo 30 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite internetiniame psulapyje www.vsf.lt) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo pradžios ir pabaigos datų (681KB)

 

Daugiau informacijos apie valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas ieškokite valstybinių studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt.