Spausdinti

Parama neįgaliesiems studentams

INFORMACIJA  STUDENTAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ

          Informuojame, kad tikslines išmokas studentams, turintiems specialiųjų poreikių, Valstybinis studijų fondas galės pradėti mokėti tik tuomet, kai su Europos socialinio fondo agentūra pasirašys projekto "Studijų prieinamumo didinimas" finansavimo ir administravimo sutartį.  Prognozuojama, kad sutartis turėtų būti pasirašyta jau prasidėjus 2016 m. pavasario semestrui. Atsižvelgdamas į tai, Fondas sieks, kad pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją  2015 m. rudens semestrui skirtos tikslinės išmokos būtų išmokėtos studentams 2016 m. pavasario semestre.

          Planuojama, kad 2016 m. pavasario semestre prašymai tikslinei išmokai gauti bus pildomi Fondo informacinėje sistemoje, todėI aukštajai mokyklai nebereikės rinkti dokumentų ir teikti Fondui studentų sąrašų. 

 


 

Informacija  apie  valstybės  paramą  studentams  su  negalia  prasidėjus 2014-2020 m. finansavimo periodui

Valstybinio studijų fondo nuo 2012 m. pavasario semestro vykdytas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams" baigėsi šių metų rugpjūčio 31 dieną.

Šiuo metu yra rengiamas naujas projektas, kuris turėtų prasidėti iki 2015 metų pabaigos. Naujo projekto trukmė - 84 mėnesiai ir vertė - 7,24 mln. eurų. Numatoma, kad studentams su negalia bus teikiamos 152 Eur per mėnesį tikslinės išmokos, vykdomi mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams ir įsigyjama turto projekto partnerių informacinės ir fizinės aplinkos gerinimui.

Atkreipiame dėmesį į pagrindines naujoves:

 • Šių metų rudens semestre studentų sąrašą, kuriems siūloma skirti tikslines išmokas, aukštoji mokykla fondui privalės pateikti iki 2015 m. lapkričio 20 d. įskaitytinai. Dokumentų tikslinėms išmokoms gauti pateikimo tvarka išlieka tokia pati (numatomi pakeitimai nuo 2016 m. pavasario semestro).
 • Tikslinės išmokos mokėjimas studentams bus pradėtas vykdyti tik tada, kai fondas pasirašys projekto finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Studentams, kuriems bus patvirtintas tikslinės išmokos skyrimas, tikslinė išmoka, už rudens semestro pradžios mėnesius bus išmokėta po sutarties pasirašymo.
 • Nuo 2016 m. pavasario semestro fondas tikslinių išmokų skyrimo paslaugą perkels į elektroninę erdvę, t. y. studentas paraišką pildys elektroniniu būdu, prisijungdamas prie fondo informacinės sistemos.

 

Finansinės pagalbos priemonių teikimas neįgaliems studentams

Vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo 3 punktu, finansinė pagalba  teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus šio aprašo 10.3 punkte numatytą atvejį) studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 3. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Neįgaliesiems, atitinkantiems šio aprašo 3 punkto reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiai dienai 54,00 eurai).
 2. studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,60 eurų dydžio).

Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

          LSMU neįgalūs studentai, norintys gauti finansinę pagalbą, kiekvieno semestro pirmąją savaitę Studijų centrui (A. Mickevičiaus g. 7, I a. 110 kab.) turi pateikti nustatytos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.