Spausdinti

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2018 m. sausio 22 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių klimės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Stipendijos mėnesinis dydis 123,5 EUR.

Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 EUR iki 319 EUR).

Parama skiriama konkurso būdu.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2018 m. pavasario semestre, nuo 2018 m. sausio 22 d. iki 2018 m. vasario 20 d. privalo:
1. Užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
2. Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
a) lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinanti dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
b) išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę i Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.
3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinį kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia. Išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėti patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti i Fondą.

 

Studentams, neturintiems lietuviško asmens kodo ir pretenduojantiems gauti paramą, iškilus problemoms dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, kreiptis telefonu (8 5) 2639158 arba atvykti į Fondą.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt .