Spausdinti

Inovatyviosios edukacijos skyrius

 

Inovatyviosios edukacijos skyrius yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro padalinys.

 Komanda  Kontaktai  Rinkis mokymus  EDUKACIJOS PAVASARIS 


 

MISIJA - efektyviausių ir inovatyviausių studijų ir mokymo procesų užtikrinimas, siekiant aukščiausios kokybės universitetinių studijų plėtros.

VIZIJA - užtikrinti efektyviausių studijų ir mokymo procesų diegimą, vykdymą, stebėseną, edukacinių inovacijų sklaidą.

 

TIKSLAI:

1. Vykdyti nuotolinių ir inovatyviomis technologijomis grindžiamų studijų plėtrą universitete.

2. Tobulinti ir koordinuoti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo sistemą.

3. Skleisti universiteto bendruomenėje edukacinių metodinių naujovių integraciją į studijų procesą žinias bei prisidėti prie dvipusio konstruktyvaus dialogo plėtros.

 

VERTYBĖS

  • Tikėjimas „kitokia“ mokymo ir mokymosi filosofija, atitinkančia šiuolaikines kokybiškas ir inovatoriškas ugdymo tendencijas.
  • Profesionalumas ir kokybė - atsakingas požiūris į darbą/mokymą (-sį), aukšta kompetencija siekiant savo veiklos kokybės.
  • Inovatyvumas – naujos idėjos, naujos technologijos bei nuolatinis augimas.
  • Bendradarbiavimas - atsakingas ir pagarbus veikimas kartu.
  • Atvirumas ir kūrybiškumas – atvirumas bendruomenei ir jos idėjoms bei bendruomenės kūrybinio potencialo didinimas ieškant, teikiant ir įgyvendinant inovatyvias idėjas.

 

NARYSTĖ:

LSMU IES yra Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos ir Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) narys.