Spausdinti

E-studijos

E-studijų skyrius yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro padalinys.

E-studijų skyriaus tikslas - planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų, elektroninio studijų administravimo vystymą. Padalinio veikla yra koordinuojama universiteto Tarybos. Skyriaus veiklos uždaviniai įgyvendinami bendradarbiaujant su universiteto katedromis ir klinikomis, studijų, podiplominių studijų, informacinių technologijų centrais.

Kontaktai 


 

E-studijų skyriaus veikla

  • LSMU Moodle administravimas

E-studijų skyrius administruoja virtualių kursų LSMU Moodle sistemoje teikimą. Virtualūs kursai pasiekiami adresu: moodle.lsmuni.lt. Ši veikla pradėta nuo 2011 m. sausio 1 d. ir vis plečiama. Administracinio personalo ir dėstytojų patogumui yra sukurtas Moodle vadovas, kuriame pateikiamos kursų valdymo, medžiagos talpinimo, testavimo LSMU Moodle sistemoje galimybės.

Jei nusprendėte mokyti inovatyviai ir Jums reikalingas virtualus kursas Moodle sistemoje, užpildykite kurso kūrimo formą. Apie sukurtą kursą inofrmuosime Jus el. paštu. Jei lyla klausimų, rašykite jurgita.rimkiene@lsmuni.lt arba skambinkite vietiniu tel. nr. 1000, miesto +370 37 795 482.

 

  • LSMU darbuotojų IT kompetencijų kėlimas

E-studijų skyrius vykdo LSMU naudojamų programų mokymus personalui. Jei domina konkrečios programos mokymai, rašykite sigita.radzeviciene@lsmuni.lt arba jurgita.rimkiene@lsmuni.lt .

Mokymų kalendorius

 

  • Vaizdo tranliacijos
E-studijų skyrius gali organizuoti tiesiogines vaizdo konferencijas, telekonsultacijas, medicinines procedūras ir operacijas į nutolusias auditorijas, paskaitas internete, jas įrašyti ir saugoti serveryje. Visi vaizdo įrašai gali būti peržiūrimi bet kuriuo metu.
Dėl transliacijos rašykite tomas.simkus@lsmuni.lt.
 
  • ECDL testavimas
2018 m. pradžioje Lietuvos sveikatos mokslų universitetas tapo įgaliotu ECDL testavimo centru. Universiteto darbuotojai ir studentai gali įgyti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimus (European Computer Driving Licence - ECDL). Testavimus vykdo E-studijų skyrius.
Jei susidomėjote, parašykite vienu iš el. pasto adresų: sigita.radzeviciene@lsmuni.lt arba jurgita.rimkiene@lsmuni.lt .
 

 

Kitos E-studijų skyriaus veiklos

Šiuo metu LSMU yra Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) nariu, kuris siekia dalytis žiniomis, skatinti e. mokymąsi ir pagerinti susisiekimą tarp specialistų esančių skirtingose vietovėse Europoje ir už jos ribų. Taip pat plėtoti e. mokymosi strategiją ir praktiką šioje veiklos srityje.

LSMU yra Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos narys. Tai savanoriška Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijų, vykdančių nuotolines studijas ir e. mokymą(si), asociacija, įkurta institucijų susitarimu. Jos tikslas skatinti ir palaikyti mokslo ir studijų bei švietimo institucijų bendradarbiavimą plėtojant nuotolinį ir e. mokymąsi Lietuvoje bei mažinti sąnaudas teikiant mokymosi paslaugas per bendrai naudojamus techninius ir programinius resursus. Asociacija palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir centralizuotai teikiamomis paslaugomis. LSMU turi savo įgaliotą atstovą Asociacijos taryboje.

LSMU yra Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros Konsorciumo jungtinės veiklos narys. 2011 metais pasirašytas sutikimas dalyvauti rengiant ir teikiant paraišką ES SF planiniam projektui pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 punkte 6.1 nurodytą veiklą „E. mokymo(si) technologijų naudojimas kartu su nuotolinio mokymosi sistemos plėtra, panaudojant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklą LieDM“, bei skirtas asmuo, atstovaujantis LSMU, paraišką rengiančioje darbo grupėje.

LSMU E-studijų skyrius dalyvauja įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „LieDM tinklo plėtra“. Universiteto atstovai dalyvauja darbo grupėse: E-studijų rengimo savianalizei skirtos metodinės medžiagos rengimas ir sisteminimas, projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojų mokymai, mokymo kursų parengimas pagal konkrečias taikymo sritis (El. mokymosi metodai, El. mokymosi įranga)

  

Daugiau apie nuotolines studijas ir naudojamus įrankius galite sužinoti mūsų partnerių svetainėse.

www.liedm.net

www.lvu.lt

www.medas.lt

www.eden-online.org

www.moodle.org