Spausdinti

Studijų tvarkaraščiai

GERBIAMIEJI,

KVIEČIAME LAIKYTIS PAVASARIO SEMESTRO  ATSISKAITYMO TERMINŲ

Norime priminti ir paskatinti laikytis studijų tvarkaraštyje numatytų ir Universiteto interneto svetainėje šioje skiltyje paskelbtų pavasario semestro atsiskaitymo terminų ir laiku atvykti į studijas kitų mokslo metų pradžioje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl asmeninių, nepateisimų, priežasčių pavasario sesija negalės būti ankstinama ar kaip kitaip keičiami jos terminai. Nedalyvavimas sesijoje dėl transporto (atvykimo) problemų, iš anksto planuotų atostogų, apgyvendinimo problemų, mokamo ar savanoriško su Universitetu nesusijusiu darbu  ar kitų panašių priežasčių  nelaikomas pateisinamomis priežastimis. 

Maloniai prašome  laikytis  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento!

                                                                                                                                          Studijų centro informacija

2016 - 2017 m.m. studijų tvarkaraščiai

 

2017 - 2018 m.m. MA tvarkaraščių tinkleliai

2017 - 2018 m.m. VA tvarkaraščių tinkleliai

 

2016-2017 m.m. pavasario semestro VA studentų pasiekimų vertinimo tvarkaraščiai 

(MA pasiekimų vertinimo datos pateiktos detaliuosiuose tvarkaraščiuose)

2016 - 2017 m.m. pavasario semestro skolų likvidavimo tvarkaraščiai (informacija pildoma)

2016 - 2017 m.m. skolų likvidavimo tvarkaraščiai