Spausdinti

Konkursas laisvoms valstybės finansuojamoms vietoms užimti

Medicinos fakultete Medicinos vientisųjų studijų programos:
IV kurse (2015 m. stojimo) yra 1 (viena) laisva VF vieta
V kurse (2014 m. stojimo) yra 3 (trys) laisvos VF vietos 
VI kurse (2013 m. stojimo) yra 6 (šešios) laisvos VF vietos.
 
Odontologijos fakultete Odontologijos vientisųjų studijų programos:
III kurse (2016 m. stojimo) yra 1 (viena) laisva VF vieta
IV kurse (2015 m. stojimo) – 1 (viena) laisva VF vieta
V kurse (2014 m. stojimo) – 7 (septynios) laisvos VF vietos.
 
Gyvulininkystės technologijos fakultete Gyvulininkystės technologijos pirmosios pakopos nuolatinių studijų programos:
II kurse (2017 m. stojimo) – 1 (viena) laisva VF vieta
III kurse (2016 m. stojimo) – 1 (viena) laisva VF vieta.

 

 

Prašymai  teikiami elektroniu būdu per LSMUSIS sistemą iki 2018m. rugsėjo 3 d. 

Konkursinė eilė sudaroma ir konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio 85 ir 86 punktais. 

 

Studijų centro informacija, 2018-08-30