Spausdinti

Konkursas laisvai valstybės finansuojamai vietai užimti

MF Medicininės ir veterinarinės biochemijos I pakopos studijų programos I-ame kurse (įstoję 2018 m.) – 1  laisva valstybės finansuojama vieta. Skelbiamas konkursas užimti 1 laisvą valstybės finansuojamą vietą. 

 

Prašymų pateikimo elektroniu būdu per LSMUSIS sistemą terminas - iki 2018m. spalio 2 d. 

Konkursinė eilė sudaroma ir konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio 85 ir 86 punktais. 

 

Studijų centro informacija                     2018-09-28