Spausdinti

Konkursai laisvoms valstybės finansuojamoms vietoms užimti

Medicinos fakultete:

Medicininės ir veterinarinės genetikos I pakopos studijų programos I-ame kurse (įstoję 2016 m.) skelbiamas konkursas užimti 1 laisvą valstybės finansuojamą vietą.

Veterinarijos fakultete:

Maisto mokslo I pakopos nuolatinių studijų programos I-ame kurse (įstoję 2016 m.) skelbiamas konkursas užimti 2 laisvas valstybės finansuojamas vietas.

Prašymai  teikiami elektroniu būdu per LSMUSIS sistemą iki 2016 m. lapkričio 2 d. 

Konkursinė eilė sudaroma ir konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio 85 ir 86 punktais. 

 

Studijų centro informacija                                                2016-10-26