Spausdinti

Konkursai laisvoms valstybės finansuojamoms vietoms užimti

Visuomenės sveikatos fakultete:

Sveikatos psichologijos I pakopos nuolatinių studijų programos I-ame kurse (įstoję 2017 m.) skelbiamas konkursas užimti 1 laisvą valstybės finansuojamą vietą.

Veterinarijos fakultete:

Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programos I - ame kurse (įstoję 2017 m.) skelbiamas konkursas užimti 1 laisvą valstybės finansuojamą vietą. 

 

Prašymai  teikiami elektroniu būdu per LSMUSIS sistemą iki 2017m. lapkričio 7 d. 

Konkursinė eilė sudaroma ir konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio 85 ir 86 punktais. 

 

Studijų centro informacija                                                2017-11-03