Spausdinti

Informacija apie tikslines išmokas studentams, turintiems specialiųjų poreikių

Informuojame, kad tikslines išmokas studentams, turintiems specialiųjų poreikių, Valstybinis studijų fondas galės pradėti mokėti tik tuomet, kai su Europos socialinio fondo agentūra pasirašys projekto "Studijų prieinamumo didinimas" finansavimo ir administravimo sutartį.  Prognozuojama, kad sutartis turėtų būti pasirašyta jau prasidėjus 2016 m. pavasario semestrui. Atsižvelgdamas į tai, Fondas sieks, kad pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją  2015 m. rudens semestrui skirtos tikslinės išmokos būtų išmokėtos studentams 2016 m. pavasario semestre.

Planuojama, kad 2016 m. pavasario semestre prašymai tikslinei išmokai gauti bus pildomi Fondo informacinėje sistemoje, todėI aukštajai mokyklai nebereikės rinkti dokumentų ir teikti Fondui studentų sąrašų.