Spausdinti

LSMU SMD

 „Studentų mokslinė draugija – tai galimybė išreikšti save, išmokti kalbėti prieš auditoriją, diskutuoti, įgyti kuo daugiau trokštamų žinių, savarankiškai atrasti jau žinomas tiesas. Aš be viso to atradau ir artimų bičiulių, mus suartino bendras tikslas.“ – prof. E. Stalioraitytė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (LSMU SMD) istorija prasidėjo dar 1945 – aisiais, kai vadovaujant tuomet dar docentui, vėliau akademikui, profesoriui, Kauno medicinos instituto rektoriui Zigmui Januškevičiui, aštuoni Kauno universiteto Medicinos fakulteto jaunieji mokslininkai susibūrė į mokslinį Terapijos būrelį.

1947 – aisiais lapkričio 26 – ąją buvo oficialiai įkurta Studentų mokslinė draugija – steigimo pasiūlymas vienbalsiai priimtas Kauno universiteto pradedančiųjų mokslininkų susirinkime.

SMD istorija prasidėjo nuo vieno – Terapijos būrelio, Šiuo metu draugiją sudaro 53 įvairių biomedicinos mokslų būreliai iš Medicinos ir Veterinarijos akademijų.

Daugelis mums dabar žinomų ir gerbiamų dėstytojų savo mokymosi Universitete laikais praėjo SMD „mokyklą“: Šiuo metu visa eilė buvusių SMD narių yra pasiekę mokslinius laipsnius, dirba įvairiose Universiteto katedrose ir klinikose. Nemaža dalis apgintų disertacijų yra studentiškų mokslinių darbų tąsa.

SMD VIZIJA IR MISIJA

Vizija: stipri studentiška bendruomenė besidominti naujausiais mokslo laimėjimais, gebanti kritiškai juos vertinti ir sugebanti vystyti savo mokslinius tyrimus.

Misija: vienyti universiteto studentus, siekiančius įgyti žinių, gebėjimų ir atradimų mokslinėje srityje bei ginti jų interesus.

SMD STRUKTŪRA

Studentų mokslinės draugijos veiklą organizuoja SMD valdyba, kurios pirmininkas šiuo metu – stud. Artūras Jacinavičius, veiklą kuruoja mokslinis vadovas – prof. Vincentas Veikutis. Valdybą sudaro įvairių fakultetų, įvairių kursų Universiteto studentai. LSMU SMD absolventai yra kviečiami prisijungti prie SMD Alumni klubo veiklos.

Draugijos valdybos susirinkimai vyksta A. Mickevičiaus g. 9 kiekvieną trečiadienį 17 val.

VEIKLA IR RENGINIAI

Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija (JMTK) – kasmet LSMU SMD organizuojama konferencija, kuri yra atvira universiteto bendruomenei bei visiems, besidomintiems biomedicinos mokslų naujovėmis. Konferencijoje dalyvauja medicinos, odontologijos, farmacijos, veterinarijos bei kitų biomedicinos sričių studentai nuo pirmojo iki baigiamojo kurso.

Tarptautinė sveikatos mokslų konferenciją (International Health Sciences Conference, IHSC) – Lietuvoje unikali studentų organizuojama biomedicinos mokslų konferencija, skirta skatinti tarptautinį bei tarpspecialybinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą sprendžiant su sveikatos mokslais susijusias problemas.

Medicinos mokslų mokykla – stovyklos, paskaitų ir seminarų ciklai, kurių metu bus atsakoma į pačius svarbiausius studentų klausimus, susijusius su mokslinio tyrimo pradžia ir vystymu.

Proelium Cerebri – tai intelektualios komandinės protų kovos, kuriose gali dalyvauti visi universiteto bendruomenės nariai.

Susitikimas su Asmenybe – seminarai, skirti įkvėpti visus mus siekti profesinių aukštumų ir tapti asmenybėmis gyvenime

House‘ų kovos – tai klinikinių situacijų bei medicininių žinių turnyras, kuriame gali dalyvauti visi 1 - 6 kurso medicinos studentai.

EMSA SMD – renginiai, skirti integruoti LSMU Medicinos fakulteto studentus į tarptautinę bendruomenę, vykdomus mainus.

MOKSLINIAI BŪRELIAI

Šiuo metu Studentų mokslinė draugija vienija net 53 skirtingų biomedicinos sričių mokslinius būrelius, kuriuose aktyviai dirbdami bei tyrinėdami studentai rengia multidisciplinines konferencijas, seminarus, video peržiūras ar budėjimus ligoninės skyriuose.

Būrelių veikla vienija studentus, besidominčius ta pačia medicinos sritimi. Suteikia didesnes galimybes lengviau, kokybiškiau atlikti savo mokslinius darbus. Padeda greičiau įsilieti į klinikos darbą. Padeda tiksliau suformuoti ateities profesijos perspektyvą ir tolimesnę jos karjerą. Suteikia kryptingumo ir konkretumo tiek mokslinei, tiek organizacinei veiklai. Išmoko dirbti komandoje.

 

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 44307, Kaunas

El. paštas: info@smd.lt

LSMU SMD Pirmininkas Elvinas Monstavičius, pirmininkas@smd.lt, +370 603 10866

Kiti valdybos narių kontaktai ir veiklos, už kurias jie atsakingi: http://smd.lt/kontaktai/

Interneto svetainė: www.smd.lt

 

Į LSMU SMD VEIKLĄ KVIEČIAMAS ĮSIJUNGTI KIEKVIENAS MŪSŲ UNIVERSITETO STUDENTAS!

Daugiau informacijos gali rasti čia.