Spausdinti

Nuorodos

Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

 


 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas dalyvauja VP2-1.3-ŪM-05-K priemonėje „Inočekiai LT“, kuri skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Daugiau informacijos rasite http://inocekiai.mita.lt/

 


 

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

 „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra”

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Inočekiai „Berčiūnai”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Inočekiai „Daukniūnai”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Inočekiai „Guostagalis”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Krakės”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Kubiliai”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „LSMU bandymų centras”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Pauliukai”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Plokščiai”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Šilgaliai”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Vazniškės”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Inočekiai „Vermena”