Spausdinti

Tarpvyriausybinių mokslinių tyrimų programų projektai

Eil. Nr.

Pavadinimas

Metai

Padalinys

1

Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje

2016 MF Radiologijos kl.
2

Autoantikūnių testo, skirto ankstyvo skrandžio vėžio diagnostikai, sukūrimas ir validavimas

 2014-2016 MF Gastroenterologijos kl.
3

Naujų biologinių žymenų žmogaus glijos navikuose identifikavimas ir charakterizavimas (Lietuvos - Ukrainos programa)

2014-2015

NI Neuroonkologijos ir genetikos lab.

4

Genetinis diabetas Lietuvoje (Lietuvos - Šveicarijos programa)

2012-2016 Endokrinologijos institutas