Spausdinti

Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ tyrimų objektas – šalies vidaus grėsmės, dėl kurių gali susvyruoti nacionalinis saugumas. Visuomenė tokias grėsmes pirmiausia sieja su geopolitine aplinka, tarptautiniais konfliktais, terorizmu, stichinėmis nelaimėmis ir kitais išoriniais reiškiniais. Vis dėlto vienodai grėsmingi šalies ir tautos saugumui yra socialinė ir ekonominė diferenciacija, šeimos instituto nuvertinimas, nusikalstamumo didėjimas, didelė emigracija – dėl nedarnios visuomeninės raidos kylančios grėsmės šalies ir tautos saugumui yra lygiavertės terorizmo pavojui.

Šios programos tikslas – atskleisti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių socialinių reiškinių prigimtį, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas, kaip tokias grėsmes įveikti.

Šiuo metu Universitete vykdomi Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektai:

Eil. Nr. Pavadinimas Metai Projekto nr. Vadovas Padalinys
1 Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose 2012-2013 SIN-13/2012 L. Jaruševičienė MF Šeimos medicinos klinika
2 Demografiniai, socialiniai-ekoniminiai ir teritoriniai Lietuvos vaikų mitybos būklės netolygumai 2012-2013 SIN-17/2012 A. Petrauskienė VSF Profilaktinės medicinos klinika

 

Daugiau informacijos apie šios programos vykdomus konkursus, kvietimus ir konkursų rezultatus skaitykite čia.