Spausdinti

LSMU-KTU mokslininkų grupių projektų konkursas

2017 M. KVIETIMAS GAUTI FINANSAVIMĄ JUNGTINIŲ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ IR KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETŲ MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTAMS

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokslo fondas skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą jungtiniams LSMU ir Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų grupių projektams. Paraiškos priimamos iki 2017 m. kovo 15 d. 16.45 val.

Tikslas. Skatinti aktyvesnį LSMU ir KTU mokslininkų bendradarbiavimą ir doktorantų kompetencijų ugdymą per mokslo projektinę veiklą.

Tematika. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

Galimi pareiškėjai: LSMU darbuotojai.

Vertinimo kriterijai:

  • Projekto naujumas
  • Projekto vadovo ir vykdytojų mokslinė kompetencija, jaunųjų tyrėjų įtraukimas
  • Uždavinių ir plano racionalumas bei pagrįstumas
  • Planuojamų rezultatų galimybė įdiegti į praktiką, patentabilumas
  • Numatomų išlaidų tikslingumas ir pagrįstumas

Finansavimas. Finansuojamo projekto vertė iki 10 000 Eur.  Numatoma finansuoti 6 projektus.

LSMU skiriamos lėšos gali būti naudojamos darbo užmokesčiui, paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms ir komandiruotėms. Finansavimas skiriamas tik 2017 metams. Neskiriama lėšų ilgalaikui turtui.

Svarbi informacija

Dėl to paties projekto finansavimo lygiagrečiai teikiamos 2 paraiškos atitinkamai LSMU Mokslo fondui ir KTU MTEPI . Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys abejose paraiškose turi sutapti.

IV-V dalyse pateikiama tik LSMU dalies projekto išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Pagrindiniai projekto vykdytojai gali būti tik vienos šio konkurso paraiškos vadovais ar vykdytojais.

Trukmė. 2017 metai (balandžio– gruodžio mėnesiai).

Paraiškos teikiamos: Mokslo centrui, A. Mickevičiaus g. 7, 117 kab. tel. (8 37) 32 72 76 (vietinis - 5489), 32 72 77 (vietinis - 5488).

word-icon.png (zoomed, 128x128) LSMU-KTU mokslininkų grupių projekto aprašas(94KB) 
word-icon.png (zoomed, 128x128) Jungtinės veiklos sutartis (134,5KB)