Spausdinti

LSMU mokslo fondas

Mokslo fondo veiklos tikslas – remti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinių tyrimų plėtrą.

Mokslo fondo uždaviniai:

1. Organizuoti konkursus:
1.1. Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti; 
1.2. Produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti.
2. Remti Universiteto organizuojamus mokslinius renginius bei monografijų leidybą.
3. Stiprinti eksperimentinę bazę vykdyti mokslinius tyrimus Universiteto prioritetinėse strateginės plėtros srityse.
 

Mokslo fondo valdybą sudaro: Fondo pirmininkas, Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (po vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo institucijos), Universiteto Mokslo centro atstovas, 2 doktorantų tarybos deleguoti doktorantai ir Universiteto vyr. ekonomistas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo fondas veiklą vykdo nuo 2003 m. birželio 20 d.

Kita svarbi informacija:

pdf-logo.jpg (400x400)  LSMU mokslinės veiklos reglamentas (76KB)
  word-icon.png (128x128)  Priedas Nr. 1. Mokslo temos aprašo forma (29 KB)
  word-icon.png (128x128)  Priedas Nr. 2. Mokslo temos ataskaitos aprašo forma (43KB)
  word-icon.png (128x128)  Priedas Nr. 3. Mokslo temos ataskaitos recenzijos forma (43KB)
     
word-icon.png (128x128)  Doktoranto paraiškos remti mokslinių tyrimų projektą forma (49KB)
word-icon.png (128x128)  Doktoranto vykdyto projekto ataskaita (49KB)
     
word-icon.png (128x128)  LSMU-KTU mokslininkų grupių projekto aprašas (79KB)
word-icon.png (128x128)  Sutikimas vykdyti LSMU-KTU projektą (28KB), šią formą pasirašo KTU partneriai ir ji skirta LSMU.
word-icon.png (128x128)  Sutikimas vykdyti LSMU-KTU projektą (28KB), šią formą pasirašo LSMU partneriai ir ji skirta KTU.

 

LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkė
Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė

Mokslo centro vadovė
Prof. dr. Ingrida Ulozienė
Tel. (8~37) 32 72 76, viet. 5489
El. paštas: ingrida.uloziene@lsmuni.lt

Kilus klausimams kreiptis į Mokslo centro specialistę
Dr. Rūtą Vosyliūtę
Tel. (8~37) 32 72 51(vietinis - 5159), mob. tel. 8~655 65269
El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

Dokumentų priėmimo laikas: Antradienį - ketvirtadienį nuo 14.30 iki 16.30 val.

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 326.4 kab. (priešais Anatomijos muziejų)