Spausdinti

LSMU Mokslo fondas

Mokslo fondas yra formuojamas siekiant remti Universiteto mokslinių tyrimų plėtrą pagal Tarybos patvirtintą Universiteto strateginį veiklos planą.

Mokslo fondo finansavimas skiriamas šiems tikslams:
   1.  Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti;
   2.  produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti;
   3.  Universiteto organizuojamų mokslinių renginių rėmimui;
   4.  Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo citavimo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, rėmimui;
   5.  Universiteto eksperimentinės bazės, skirtos vykdyti mokslinius tyrimus Tarybos nustatytose strateginėse plėtros srityse, rėmimui.

Mokslo fondą valdo Mokslo fondo valdyba (toliau – Valdyba), patvirtinta Rektoriaus įsakymu.
Valdybą sudaro šie asmenys:
  1.  Valdybos pirmininkas;
  2.  Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (po vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo instituto);
  3.  Mokslo centro vadovas ar jo deleguotas darbuotojas;
  4.  Du doktorantų tarybos deleguoti doktorantai;
  5.  Universiteto vyriausiasis ekonomistas.

 

Kita informacija

pdf-logo.jpg (thumb, 100x100)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklso reglamenatas (76KB)
   
word-icon.png (thumb, 100x100) Prašymas LSMU Mokslo fondui remti doktoranto projektą (49KB)
word-icon.png (thumb, 100x100) Mokslo fondo paramą gavusio doktoranto projekto ataskaita (49KB)
   
word-icon.png (thumb, 100x100)  LSMU-KTU mokslininkų grupės projekto aprašas (83KB)
word-icon.png (thumb, 100x100)  Sutikimo bendradarbiauti forma skirta LSMU (28KB)
word-icon.png (thumb, 100x100)  Sutikimo bendradarbiauti forma skirta KTU (28KB)

 

Kontaktai:

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkė

 

Prof. dr. Ingrida Ulozienė, Mokslo centro vadovė
Tel. (8~37) 32 72 76 (vietinis - 5489)
El. paštas: ingrida.uloziene@lsmuni.lt

 

Dr. Rūta Vosyliūtė, LSMU Mokslo fondo sekretorė
Tel. (8~37) 32 72 51(vietinis - 5159), mob. tel. 8~655 65269
El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

Dokumentų priėmimo laikas: Antradienį - ketvirtadienį nuo 14.30 iki 16.30 val.

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 326.4 kab. (priešais Anatomijos muziejų)