Spausdinti

Priėmimas į doktorantūros studijas 2017 m.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ Į

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES BIOLOGIJOS, BIOFIZIKOS, MEDICINOS, ODONTOLOGIJOS, FARMACIJOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS, SLAUGOS MOKSLO KRYPČIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIES VETERINARIJOS IR ZOOTECHNIKOS MOKSLŲ KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ VIETAS

 

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro (ar jam prilyginto aukštojo mokslo) kvalifikacinį laipsnį.

Pagrindiniai konkurso kriterijai – magistrantūros ar jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai, rezidentūros baigimo balai (stojant į klinikinę doktorantūrą), skelbti mokslo darbai arba referatas, pateiktos mokslininkų rekomendacijos: padalinio, į kurį priimamas doktorantas, vadovo bei numatomo doktoranto vadovo nuomonės.

Mokslo centrui pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą Rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (atsisiųsti Prašymo formą (31 KB) );
 2. gyvenimo aprašymą (atsisiųsti Gyvenimo aprašymo formą (40 KB) );
 3. magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo kopiją;
 4. diplomo priedų kopijas (akademinės pažymos kopiją);
 5. baigusiems rezidentūrą - rezidentūros baigimo pažymėjimo ir egzamino protokolo kopijos;
 6. dviejų mokslininkų rekomendacijas (viena iš jų - padalinio vadovo, kuriame numato studijuoti doktorantas, kita - numatomo mokslinio vadovo);
 7. bibliografijos sąrašą (patvirtiną LSMU bibliotekos darbuotojos) ir mokslo straipsnių kopijas. Jeigu nėra paskelbta mokslo straipsnių - mokslinį referatą, atspindintį mokslinės ir darbinės veiklos kryptingumą (referato temą pasiūlo padalinys, pageidavęs doktorantūros vietos). Referatą rekomendacijoje balais dešimtbalėje sistemoje įvertina numatomas doktoranto vadovas);
 8. specializuotos medicinos praktikos licencijos kopiją (stojantiems į klinikinę doktorantūrą);
 9. stojamosios studijų įmokos (21 Eur) kvito kopiją.

  Sąskaitos rekvizitai :

  Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas, banko kodas - 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172


Prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus nuo 2017 m. birželio 9 d. iki 2017 m. rugpjūčio 16 d.

 

Dokumentai priimami – A. Mickevičiaus g. 7, 117 k., Kaunas, tel. 32 72 76, 32 72 77.

Priėmimo taisyklės (PDF) (39KB)