Spausdinti

Doktorantūros studijų dalykai žemės ūkio mokslų srities doktorantams

Programos kodas

Programos pavadinimas

Kryptis

Padaliniai, ruošę programą

Programos koordinatorius

Apimtis (ECTS)

VF/NUL/D-08

Andrologija ir gyvulių sėklinimas

02A

Stambiųjų gyvūnų kl.

Prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas

6

VF/MSK/D-12

Aplinkos veiksnių įtaka gyvulių sveikatai ir maisto produktų saugai

02A

Maisto saugos ir kokybės k-ra

Prof. dr. Gražina Januškevičienė

6

VF/AFK/D-01

Bandomieji gyvūnai, gerovės aspektai ir jų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais

02A

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Antanas Sederevičius;

Prof. dr. Judita Žymantienė

6

GTF/GMK/D-25

Gyvulių mitybos ir šėrimo technologijų naujovės

03A

Gyvūnų mitybos k-ra

Prof. dr. Algirdas Januškevičius

6

GTF/GMK/D-24

Gyvūnų dietologija ir nutriciologija

03A

Gyvūnų mitybos k-ra

Prof. dr. Algirdas Januškevičius

6

VF/NUL/D-09

Gyvūnų nevaisingumo profilaktika ir gydymas

02A

Stambiųjų gyvūnų kl.

Prof. dr. Vytuolis Žilaitis

6

VF/AFK/D-18

Gyvūnų palyginamoji fiziologija

03A

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Judita Žymantienė

6

GTF/GK/D-23

Gyvūnų produktyvumas, produkcijos kokybė bei juos sąlygojantys veiksniai

03A

Gyvūnų auginimo technologijų inst.; Gyvulininkystės inst.

 

6

GTF/GVK/D-15

Gyvūnų selekcija ir biologinės įvairovės apsauga

02A, 03A

Gyvūnų veisimo k-ra

Prof. dr. Vida Juozaitienė

6

VF/ULK/D-05

Gyvūnų užkrečiamųjų ligų epidemiologija, prevencija ir kontrolė

02A

Veterinarinės patabiologijos k-ra; Mikrobiologijos ir virusologijos inst.

Prof. habil. dr. Saulius Petkevičius

6

VF/AFK/D-02

Įvairių rūšių gyvūnų fiziologinių funkcijų ypatumai

02A

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Judita Žymantienė

6

VF/NUL/D-10

Klinikinė-eksperimentinė chirurgija

02A

Stambių gyvulių kl.;

dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų kl.

Prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas

6

VF/AFK/D-03

Kompleksinė gyvūnų kūno sričių morfologinė analizė

02A

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Ingrida Monkevičienė

6

VF/MSK/D-11

Mikroorganizmų genotipavimas

02A

Maisto saugos ir kokybės k-ra; Užkrečiamųjų ligų k-ra

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas

6

MF/KED/D-13

Mokslinės medžiagos interpretacija užsienio kalba

02A

Kalbų ir edukacijos k-ra

Doc. dr. Silvija Rakutienė

6

GTF/GVK/D-14

Mokslinių tyrimų metodologija ir statistinė duomenų analizė

02A, 03A

Gyvūnų veisimo k-ra

Prof. dr. Vida Juozaitienė

6

VF/MSK/D-19

Naujausios gyvulių ir paukščių laikymo technologijos ir jų poveikis produkcijai

03A

Maisto saugos ir kokybės k-ra

Prof. dr. Bronius Bakutis

6

VF/NUL/D-06

Neužkrečiamosios ligos

02A

Stambių gyvulių kl.; dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų kl.; VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras

Dr. Arūnas Rutkauskas

6

VF/ULK/D-04

Palyginamoji bendroji patologija

02A

Veterinarinės patabiologijos k-ra; Patologijos centras; Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst.

Prof. dr. Vita Riškevičienė

6

GTF/BIO/D-22

Taikomoji genetika gyvulininkystėje

03A

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

doc. dr. Nijolė Pečiulaitienė

6

GTF/BIO/D-16

Veterinarinė genetika

02A

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Doc. dr. Nijolė Pečiulaitienė

6

VF/NUL/D-07

Veterinarinė klinikinė farmakologija

02A

Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų kl.

Doc. dr. Gintaras Daunoras 

6

MF/BCH/D-17

Veterinarinė molekulinė biologija

02A

Biochemijos k-ra

Dr. Vaida Andrulevičiūtė

6