Doktorantūra

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių

  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019 ir 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-327 Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta doktorantūros teisė 10 mokslo krypčių:

  1. biologijos (01B),

  2. biofizikos (02B) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu,

  3. medicinos (06B),

  4. odontologijos (07B),

  5. farmacijos (08B),

  6. visuomenės sveikatso (09B),

  7. slaugos (10B),

  8. veterinarijos (02A)

  9. zootechnikos (03A)

  10. biochemija (04P) su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Nencki eksperimentinės biologijos institutu (Lenkija)

 • Doktorantų skaičius

  2016 m. lapkričio 1 d. Universitete studijavo 220 doktorantai finansuojami LR Valstybės biudžeto lėšomis, 41 doktorantų finansuojami ES Struktūrinių fondų lėšomis ir 1 doktorantas mokamoje doktorantūros vietoje iš Kazachstano Respublikos.

  Mokslo kryptis

  Iš viso

  Doktorantų skaičius

  Nuolatinės studijų formos

  Išstęstinės studijų formos

  Biologija – 01B

  20

  20

   

  Biofizika – 02B

  6

  6

   

  Medicina – 06B

  117

  117

   

  Odontologija – 07B

  13

  13

   

  Farmacija – 08B

  12

  12

   

  Visuomenės sveikata – 09B

  26

  25

  1

  Slauga – 10B

  22

  22

   

  Veterinarija – 02A

  24

  22

  2

  Zootechnika – 03A

  21

  20

  1

  Biochemija - 04P

  1

  1

   

  IŠ VISO

  262

  258

  4

   

 • Doktorantūros studijų veiksmingumas

  Kryptis
  2010 m.
  2011 m.
  2012 m.
  2013 m.
  2014 m.
  2015 m.
  2016 m.
  biologija - 01B
  100
  60
  100
  75
  80
  80
  100
  biofizika - 02B
  100
  100

  -

  -

  -

  100

  100

  medicina - 06B
  82,1
  87,5
  83,3
  78,3
  81
  86,7
  87,5
  odontologija - 07B
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  farmacija - 08B
  100
  100
  100
  75
  66,7
  100
  50
  visuomenės sveikata - 09B
  75,0
  100
  100
  66,7
  85,7
  100
  57,1
  slauga - 10B
  100
  66,7
  66,7
  100
  66,7
  100
  50
  veterinarija - 02A
  87,5
  100
  66,7
  100
  100 100 100
  zootechnika - 03A
  100
  75
  100
  100
   60 33,3 0
  Vidurkis
  86,2
  86,2
  87,5
  83,3
  80,8
  86,8
  76,3

   

   Baigusiųjų doktorantūros studijas ir apgynusiųjų disertacijas santykis procentais

 • Disertantų publikacijos

  2010-2014 m. disertacijas gynusiųjų publikacijos leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge
   
   straipsniuska_001.jpg (595x842)
 • Apgynusiųjų disertacijas doktorantų įdarbinimas Universitete ar kitoje mokslo institucijoje

   

   

  Apgynė disertaciją

  (abs.sk.)

   

  Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

  po 1 metų nuo gynimo (abs.sk.)

   

  Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

  po 1 metų nuo gynimo (proc.)

   

  Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

  po 3 metų nuo gynimo (proc.)

  2010 m.

  54

  46

  85,2

  79,6

  2011 m.

  40

  33

  82,5

  70,6

  2012 m.

  44

  35

  79,5

   68,2

  2013 m.

  40

  27

  67,5

   

  2014 m.

  45

  36

  80,0

   

  2015 m.

  43

  37

  86,0

   
 • Doktorantūros studijų kokybės stebėsenos rezultatai 2013-2016 m.

  Doktorantų apklausa vykdoma vadovaujantis 2013 m. birželio 12 d. LSMU studijų kokybės stebėsenos komisijos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinta doktorantų apklausos anketa.