Doktorantūra

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių

  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019 ir 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-327 Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta doktorantūros teisė 10 mokslo krypčių:

  1. biologijos (01B),

  2. biofizikos (02B) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu,

  3. medicinos (06B),

  4. odontologijos (07B),

  5. farmacijos (08B),

  6. visuomenės sveikatos (09B),

  7. slaugos (10B),

  8. veterinarijos (02A)

  9. zootechnikos (03A)

  10. biochemija (04P) su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Nencki eksperimentinės biologijos institutu (Lenkija)

 • Doktorantų skaičius

  2017 m. rugsėjo 1 d. Universitete studijavo 222 doktorantai finansuojami LR Valstybės biudžeto lėšomis, 44 doktorantai finansuojami ES Struktūrinių fondų lėšomis, 2 doktorantai mokantys už mokslą.

  Mokslo kryptis

  Iš viso

  Doktorantų skaičius

  Nuolatinės studijų formos

  Išstęstinės studijų formos

  Biologija – 01B

  24

  24

   

  Biofizika – 02B

  6

  6

   

  Medicina – 06B

  121

  121

   

  Odontologija – 07B

  13

  13

   

  Farmacija – 08B

  14

  14

   

  Visuomenės sveikata – 09B

  24

  23

  1

  Slauga – 10B

  20

  20

   

  Veterinarija – 02A

  26

  25

  1

  Zootechnika – 03A

  19

  18

  1

  Biochemija - 04P

  1

  1

   

  IŠ VISO

  268

  265

  3

   

 • Doktorantūros studijų veiksmingumas

  Kryptis
  2010 m.
  2011 m.
  2012 m.
  2013 m.
  2014 m.
  2015 m.
  2016 m.
  2017 m.
  biologija - 01B
  100
  60
  100
  75
  80
  80
  100
  75
  biofizika - 02B
  100
  100

  -

  -

  -

  100

  100

  100

  medicina - 06B
  82,1
  87,5
  83,3
  78,3
  81
  86,7
  87,5
  76,2
  odontologija - 07B
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  farmacija - 08B
  100
  100
  100
  75
  66,7
  100
  50
  75
  visuomenės sveikata - 09B
  75,0
  100
  100
  66,7
  85,7
  100
  57,1
  50
  slauga - 10B
  100
  66,7
  66,7
  100
  66,7
  100
  50
  0
  veterinarija - 02A
  87,5
  100
  66,7
  100
  100 100 100 50
  zootechnika - 03A
  100
  75
  100
  100
   60 33,3 - 100
  Vidurkis
  86,2
  86,2
  87,5
  83,3
  80,8
  86,8
  76,3
  63,9

   

   Apgynusiųjų disertacijas ir baigusiųjų doktorantūros studijas santykis procentais

 • Disertantų publikacijos

  2010-2014 m., 2011-2015 m. ir 2012-2016 m. laidų doktorantų publikacijos tenkančios vienam doktorantui leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science