Spausdinti

Atviras LSMU fondas

Atviro Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fondo veiklos pagrindinis tikslas - finansiškai paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantus, pedagoginius bei mokslo darbuotojus, vykstančius į stažuotes, kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose ar panašiuose renginiuose užsienyje.

Paraiškas fondo paramai gali pateikti LSMU doktorantai ir darbuotojai, turintys kvietimus stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti konferencijoje ar panašiame renginyje užsienyje. Kartu su užpildyta paraiškos forma (patvirtinta forma) būtina pateikti iškvietimo į renginį kopiją, taip pat informaciją apie kitus finansavimo šaltinius (arba jų nebuvimą). Pasirašyta paraiška ir šio dokumento skaitmeninė versija (word formatu be parašo) teikiama atsakingam asmeniui.

Prioritetas skiriamas padengti kelionės išlaidoms LSMU doktorantams bei darbuotojams, gaunantiems paramos iš kitų šaltinių (konferencijos rengėjų, fondų ir pan.), taip pat asmenims, anksčiau negavusiems ALSMUF paramos. Fondo lėšos, paskirtos vienam LSMU darbuotojui arba doktorantui negali viršyti 869 Eur (3 m. laikotarpiu).

 

 

 pdf-logo.jpg (thumb, 100x100)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas (76KB)
 word-icon.png (thumb, 100x100)  Atviro LSMU fondo paraiška (32KB)

 

Kontaktai

Dr. Rūta Vosyliūtė
Tel. (8~37) 32 72 51(vietinis - 5159), mob. tel. 8~655 65269
El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

Dokumentų priėmimo laikas: Antradienį - ketvirtadienį nuo 14.30 iki 16.30 val.

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 318 kab. (buvęs 326.4 kab.) (priešais Anatomijos muziejų)