Spausdinti

Studijų kokybės vertinimas ir tobulinimas

Studijų kokybė Universitete analizuojama ir vertinama įvairiuose lygiuose – nuo studijas vykdančių padalinių ar dėstytojų, iki studijų programų komitetų bei universitetinių struktūrų – Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisijos, Studentų atstovybės, Rektorato, Senato. Šiame skyrelyje pristatomi universitetinio lygmens studijų kokybės vertinimo rezultatų pristatymai ir reikšmingesnės studijų kokybės gerninimo priemonės.

Studijų kokybės stebėsenos ir vertinimo rezultatų pristatymas Rektorate 2015-03-16:

Studijų kokybės stebėsenos ir vertinimo rezultatų pristatymas Rektorate 2014-03-17:

Doktorantų apklausos, vykdytos Mokslo centro, rezultatų pristatymas Studijų kokybės stebėsenos ir vertinimo komisijoje 2013-09-03

Rezidentų nuomonės tyrimo, vykdyto Studentų atstovybės Rezidentų tarybos, pristatymas Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisijoje 2013-05-14

Studijų kokybės 2011/2012 m.m. vertinimo pristatymas Rektorate 2012-06-04

Studijų kokybės 2010/2011 m.m. vertinimo pristatymas Rektorate 2011-06-06