Spausdinti

Komisijos veikla

2016 m. rugsėjo 26 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

  1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo reglamentas (L.Leonas);
  2. Rezidentūros studijų kokybės vertinimas (E.Vaižgėlienė);
  3. Studijų įvado Medicinos programos I kurso studentams vertinimas (prof. R.Brunevičiūtė);
  4. Žiniaraščių programavimas (S.Radzevičienė);
  5. Sistemos Peergrade.io pritaikymas mokymosi procese (L.Gedmintaitė);
  6. Studijų kokybės vertinimo eiga.

 

2016 m. vasario 22 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo reglamentas;
2. Rezidentų tarybos 2016 m. atliktos rezidentų apklausos rezultatai.

 

2015 m. lapkričio 2d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Socialinių partnerių (darbdavių) apklausos rezultatai. Analogiškų apklausų kitose aukštosiose mokyklose/ šalyse apžvalga;
2. Dėl žiniaraščių programavimo;
3. Studijų kokybės vertinimo eiga;
4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo reglamentas; 
5. Studijų kokybės aktualijos studentų akimis.

 

2015 m. balandžio 15 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo reglamentas.
2. LSMU studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarka.
3. Socialinių partnerių (darbdavių) apklausos rezultatai.

 

2015 m. vasario 20 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. LSMU absolventų įsidarbinimo galimybės (Lietuvos darbo biržos duomenimis).
2. Darbdavių ir socialinių partnerių apklausos eiga.
3. Studentų apklausos rezultatai.
4. LSMU Studijų informacinė sistema.

 

2015 m. sausio 26 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Informacinės sistemos tobulinimas.
2. Studentų kokybės vertinimo rezultatų pristatymas.
3. Studijų kokybės reglamento rengimas.
4. Rezidentūros kokybės vertinimo klausimynai (EFFECT).
5. Absolventų apklausos rezultatai.
6. Darbdavių/ socialinių partnerių apklausos rezultatai.
7. Klinikinės medicinos praktikos studentų vertinimas (2013/2014 mokslo metai).

 

2014 m. gruodžio 4 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Tobulinama Absolventų ir darbdavių nuomonės tyrimo anketa.
2. Studentų nuomonės tyrimo elektroninės bazės funkcionavimas.

 

2014 m. lapkričio 21 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Koreguotas Studentų papildomos praktikos apklausos rezultatų pristatymas.
2. Absolventų ir darbdavių nuomonės pilotinio tyrimo rezultatų pristatymas;

 

2014 m. lapkričio 17 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Absolventų ir darbdavių nuomonės tyrimo eiga, rezultatai ir pasirengimas tvirtinimui.
2. Kiti klausimai.

 

2014 m. rugsėjo 29 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Absolventų ir socialinių partnerių apklausos rezultatai – pasirengimas rektorato pristatymui. 
2. Studijų kokybės vertinimas 2014/2015 mokslo metais (planai).
3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kokybės užtikrinimo reglamento rengimo eiga.
4. Kiti klausimai.

 

2014 m. gegužės 8 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo reglamento projektas.

 

2014 m. balandžio 15 d. posėdis (protokolas) 

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės priemonių įgyvendinimo elektroninėje aplinkoje eiga.
2. Raštu atliekamų darbų kodavimas.
3. Studijų dalykų aprašai rusų kalba.
4. Pedagoginio krūvio skaičiavimas.
5. Kiti klausimai.

 

2014 m. kovo 6 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai: 

1. Studentų nuomonės apklausos tyrimo galutinis pristatymas su apibendrinimais.
2. Absolventų tyrimo koreguotas pristatymas su apibendrinimais.
3. Klinikinės praktikos kokybės tyrimo rezultatų pristatymas su apibendrinimais.
4. Rašto darbų citavimo įgūdžių vertinimas.

 

2014 m. vasario 13 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai: 

1. Studentų nuomonės tyrimo anketų apdorojimo kriterijų pristatymas.
2. Klinikinės praktikos kokybės tyrimo rezultatų pristatymas.
3. Absolventų tyrimo rezultatų koreguotas pristatymas.
4. Dėl studijų kokybės stebėsenos duomenų pateikimo Rektoriaus ataskaitai.

 

2014 m. sausio 13 d. posėdis (protokolas

Svarstyti klausimai: 

1. Numatomа studentų nuomonės apklausų analizė: poreikiai.
2. Numatomos Karjeros centro apklausos.
3. Numatoma rezidentų apklausa: pasiruošimas ir eiga.
4. Numatoma doktorantų apklausa: pasiruošimas ir eiga.

 

2013 m. spalio 15 d. virtualus posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

Dėl pritarimo Studentų akademinio sąžiningumo pasižadėjimo lietuviškam ir angliškam variantams.

 

2013 m. rugsėjo 23 d. virtualus posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Dėl pritarimo koreguotai „Absolventų ir socialinių partnerių (darbdavių) apklausų organizavimo tvarkai“.
2. Dėl pritarimo koreguotai Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkai.
3. Dėl dėstytojų apklausos anketos.

 

2013 m. rugsėjo 3 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Dėl studijų kokybės vertinimo anketų kėlimo į elektroninę erdvę.
2. Dėl “Absolventų, socialinių partnerių - darbdavių apklausos studijų kokybės vertinimo tikslais organizavimo tvarkos aprašo“ .
3. Dėl Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkos aprašo.
4. Dėl doktorantų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
5. Dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.

 

2013 m. birželio 12 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Absolventų, socialinių partnerių – darbdavių apklausos studijų kokybės vertinimo tikslais organizavimo tvarkos aprašas.
2. Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkos aprašas.
3. Dėl studijų kokybės vertinimo anketų talpinimo į elektroninę erdvę.
4. Dėl doktorantų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
5. Dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
6. Dėl studijų kokybės stebėsenos rezultatų viešinimo. 

 

2013 m. gegužės 14 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės vertinimo eiga Universitete.
2. Studijų kokybės vertinimas rezidentūros programose.
3. Studentų aktyvumo didinimas vertinant studijų kokybę: priemonės ir veiksmų planas.

 

2012 m. lapkričio 22 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. LSMU rezidentūros ciklo vertinimo anketa.
2. LSMU studentų vertinimo anketa. 

 

2012 m. gegužės 28 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Egzaminų rengimo tvarkos projektas.
2. LSMU studentų rezoliucijos pristatymas.
3. Studijų kokybės anketavimo (galiojančios studijų kokybės vertinimo tvarkos) rezultatai.
4. Pasirengimo 2012/2013 m.m. studijų kokybės vertinimui gairės.