Gyvūnų tyrimų centras

LSMU Veterinarijos akademija
Gyvūnų tyrimų centras (GTC)
Adresas: Tilžės g. 18, LT 47181 Kaunas
Tel. (8 - 37) 409743
Kontaktai

Vadovas: Rimantas Stakauskas rimantas.stakauskas@lsmuni.lt

Veterinarijos gydytojas: Vytautas Baranauskas vytautas.baranauskas@lsmuni.lt

Oficialus GTC pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų tyrimų centras, sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba – Gyvūnų tyrimų centras, pavadinimas anglų kalba – Animal Research Center of Lithuanian University of Health Sciences, sutrumpintas pavadinimas anglų kalba – Animal Research Center (ARC).

Veiklos rūšis: bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė (VMVT išduotas veterinarinis patvirtinimo numeris LT 61-19-004).

Gyvūnų tyrimų centro pastatas baigtas statyti 2015 m. rugsėjo mėnesį. Pastato plotas – 1100 kv. m.  Pastatas – dviejų aukštų, pirmajame aukšte yra gyvūnams skirtos laikymo patalpos: kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėms, pelėms, paukščiams. Antrajame aukšte yra administracijos patalpos ir operacinių kompleksas.

Centras savo veikloje vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2010/63 „Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos“, Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“, o visi Centre vykdomi moksliniai tyrimai ir bandymai yra atliekami gavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.

Gyvūnų tyrimo centrasCentro veiklos tikslas: sudaryti sąlygas mokslininkams, studentams, rezidentams ir doktorantams  atlikti mokslinius bandymus ir tyrimus bei formuoti praktinius įgūdžius su laboratoriniais ir kitais gyvūnais mokslinių tyrimų ir veterinarinės medicinos bei kitų studijų programų plėtotei.

Centro funkcijos: konsultuoti ir dalyvauti eksperimentinio tiriamojo su gyvūnais darbo planavimo ir organizavimo Universiteto padaliniuose klausimais.

  • Sudaryti sąlygas Centre vykdyti ir padėti organizuoti mokslinius tyrimus.
  • Sudaryti sąlygas veterinarinės medicinos, medicinos ir kitų studijų programų įgyvendinimui.
  • Sudaryti sąlygas efektyviai naudoti mokslo ir studijų infrastruktūrą su reikalinga aparatūra ir įranga, teikti profesionalius žmogiškuosius resursus.
  • Dalyvauti rengiant specialistus, mokslininkus ir kt.
  • Dalyvauti specialistų tobulinime ir kvalifikacijos kėlime, praktinių įgūdžių gerinime.
  • Skleisti patirtį, mokslo leidiniuose skelbti tyrimų rezultatus, konsultuoti gyvūnų sveikatingumo, gerovės, biosaugos ir kitais klausimais.
  • Gydyti Centre esančius gyvūnus.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Paslaugų įkainiai