Spausdinti

Vientisųjų studijų programa "Veterinarinė medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – prof. dr.  Vaidas Oberauskas, Veterinarijos fakulteto prodekanas;

Komiteto nariai:

prof., dr. Jūratė Šiugždaitė – Veterinarinės patobiologijos katedra;

prof., dr. Alius Pockevičius – Veterinarinės patobiologijos katedra;

doc., dr. Ramūnas Antanaitis – Stambiųjų gyvūnų klinika;

doc., dr. Birutė Karvelienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

doc., dr. Aistė Kabašinskienė – Maisto saugos ir kokybės katedra;

lekt., vet. gydytoja Ligita Zorgevica-Pockeviča – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

Socialinis partneris – Daiva Švelnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Studentų atstovas – Monika Ūselytė, Veterinarinės medicinos 5 kurso studentė.

Studentų atstovas – Donata Vizbickienė, Veterinarinės medicinos 1 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

 

Veiklos ataskaitos:

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.