Spausdinti

Vientisųjų studijų programa "Veterinarinė medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – prof. dr.  Vaidas Oberauskas, Veterinarijos fakulteto prodekanas;

Komiteto nariai:

prof., dr. Jūratė Šiugždaitė – Veterinarinės patobiologijos katedra;

prof., dr. Alius Pockevičius – Veterinarinės patobiologijos katedra;

doc., dr. Ramūnas Antanaitis – Stambiųjų gyvūnų klinika;

doc., dr. Birutė Karvelienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

doc., dr. Aistė Kabašinskienė – Maisto saugos ir kokybės katedra;

lekt., vet. gydytoja Ligita Zorgevica-Pockeviča – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

Socialinis partneris – Daiva Švelnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Studentų atstovas – Monika Ūselytė, Veterinarinės medicinos 5 kurso studentė.

Studentų atstovas – Donata Vizbickienė, Veterinarinės medicinos 1 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

 

Veiklos ataskaitos:

2017-2018 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

 

Kokybės užtikrinimas:

2017-2018 m.m.

VM absolventų (2018) apklausos apie studijų programos kokybę analizė

VM 6 kurso studentų apklausa apie Maisto higiernos II dalyką

VM 1 kurso studentų pasirenkamųjų dalykų apklausos analizė

VM 1-5 kursų rudens semestro apklausos apie studijų kokybę rezultatų suvestinė

VM 1-2 kursų studijų programos pasirinkimo apklausos analizė

2016-2017 m.m.

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

2015-2016 m.m.

Praktinių įgūdžių formavimo PMBC kokybės analizė

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

VM studentų studijų kokybės internetinės apklausos analizė