Spausdinti

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Veterinarinė maisto sauga“

Studijų programa „Veterinarinė maisto sauga”

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Loreta Šernienė tel. +370 37 362695, el.paštas: loreta.serniene@lsmuni.lt

Nariai:

dr. Ingrida Sinkevičienė - MF Biochemijos katedra;

prof. dr. Elena Bartkienė - VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

dr. Aleksandr Novoslavskij - VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof. dr. Rasa Želvytė - VF Anatomijos ir fiziologijos katedra;

Deividas Kliučinskas, socialinių partnerių atstovas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas;

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai): Rugilė Regelskytė (VMS 3 kursas), Kristina Norkutė (VMS MI 1 kursas)

 

Metiniai darbo planai:

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

Veiklos ataskaitos:

2018-2019 m.m.

2016-2017 m.m.