Spausdinti

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Maisto mokslas“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Pirmininkė: prof. dr., Elena Bartkienė, tel. +370 37 362695, el.paštas: elena.bartkiene@lsmuni.lt

Komiteto nariai:

prof., dr.,  Gintarė Zaborskienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr.,  Rūta Ustinavičienė – VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja;

doc., dr., Aldona Baltušnikienė – MF Biologinės chemijos katedra;

dr., Vita Lėlė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Zita Petkevičienė, Socialinių partnerių atstovė, „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė;

Laura Dmitrijeva – Maisto mokslo I pakopos 1 kurso studentė;

Deimantė Spirikavičiūtė – Maisto mokslo I pakopos 2 kurso studentė;

Adrija Narbutaitė – Maisto mokslo I pakopos 3 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2017-2018 m.m. (bus 2017 m. rugsėjo mėn.)

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

 

 

Veiklos ataskaitos:

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

2013-2014 ir 2014-2015 m. m.