Spausdinti

Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komitetas

Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komiteto sudėtis:
Pirmininkas: Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra;
tel. (8-37) 465423, El. paštas: Evaldas.slyzius@lsmuni.lt
Nariai:
Prof. dr. Vida Juozaitienė, Gyvūnų veisimo katedra;
Prof. dr. Arūnas Juozaitis, Gyvūnų mitybos katedra;
Prof. dr. Rasa Želvytė, Anatomijos ir fiziologijos katedra;
Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
dr. Renata Bižienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas;
Lekt. dr. Jūratė Rudejevienė, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;
Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;
Asist. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedra;
Jaun. moksl. darb. Vilma Šašytė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
Ilona Kauzonienė, socialinių partnerių atstovas, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji
specialistė - valstybinė veislininkystės inspektorė;
Aistė Katolikaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa;
Agnietė Švedaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos magistro studijų programa.

SPK ataskaitos

2016-2017 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras

SPK darbo planai

2016-2017 m.m.

 2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.