Komitetai

 • Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komitetas

  Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komiteto sudėtis:
  Pirmininkas: Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra;
  tel. (8-37) 465423, El. paštas: Evaldas.slyzius@lsmuni.lt
  Nariai:
  Prof. dr. Vida Juozaitienė, Gyvūnų veisimo katedra;
  Prof. dr. Arūnas Juozaitis, Gyvūnų mitybos katedra;
  Prof. dr. Rasa Želvytė, Anatomijos ir fiziologijos katedra;
  Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  dr. Renata Bižienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas;
  Lekt. dr. Jūratė Rudejevienė, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;
  Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;
  Asist. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedra;
  Jaun. moksl. darb. Vilma Šašytė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  Ilona Kauzonienė, socialinių partnerių atstovas, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros
  tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji
  specialistė - valstybinė veislininkystės inspektorė;
  Aistė Katolikaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa;
  Agnietė Švedaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos magistro studijų programa.

  SPK ataskaitos

  2016-2017 m.m. rudens semestras

  2016-2017 m.m. pavasario semestras

  2017-2018 m.m. rudens semestras

  2017-2018 m.m. pavasario semestras

  2018-2019 m.m. rudens semestras

  SPK darbo planai

  2016-2017 m.m.

   2017-2018 m.m.

  2018-2019 m.m.

 • Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų komitetas

  Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų
  komiteto sudėtis:

  Pirmininkas:   Doc. dr. Agila Daukšienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

  Nariai:           

  Prof. dr. Gintaras Zamokas, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

  Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

  Doc. dr. Černauskienė Janina, Gyvūnų mitybos katedra;

  Doc. dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo katedra;

  Doc. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

  Lekt Mindaugas Paleckaitis, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

  Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;

  Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra;

  Lekt. dr. Vilija Buckiūnienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

  Asist. Jevgenij Razgulin, MA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos psichologijos katedra;

  Studentė Jurinta Bulvičiūtė, Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų mokslo, bakalauro studijų programa.

  Socialinis partneris Ramunė Kazlauskaitė, Lietuvos kinologų draugijos prezidentė;

  Socialinis partneris Daiva Zavadskienė, Molainių žirgyno direktorė.

   

  SPK ataskaitos

  2016-2017 m.m. rudens semestras

  2016-2017 m.m. pavasario semestras

  2017-2018 m.m. rudens semestras

  2017-2018 m.m. pavasario semestras

  2018-2019 m.m. rudens semestras

  SPK planai

  2016-2017 m.m.planas

  2017-2018 m.m. planas

  2018-2019 m.m. planas