Komitetai

 • Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komitetas

  Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komiteto sudėtis:
  Pirmininkas: Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  tel. (8-37) 465423, El. paštas: Evaldas.slyzius@lsmuni.lt
  Nariai:
  Prof. dr. Vida Juozaitienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  Prof. dr. Arūnas Juozaitis, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  Prof. dr. Rasa Želvytė, Anatomijos ir fiziologijos katedra;
  Doc. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  dr. Renata Bižienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas;
  Lekt. dr. Jūratė Rudejevienė, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;
  Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;
  Asist. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  Jaun. moksl. darb. Vilma Šašytė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  Ilona Kauzonienė, socialinių partnerių atstovas, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros
  tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji
  specialistė - valstybinė veislininkystės inspektorė;
  Aistė Katolikaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa;
  Agnietė Švedaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos magistro studijų programa.

  SPK ataskaitos

  2016-2017 m.m. rudens semestras

  2016-2017 m.m. pavasario semestras

  SPK darbo planai

  2016-2017 m.m.

   2017-2018 m.m.

 • Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų komitetas

  Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų
  komiteto sudėtis:

  Pirmininkas: prof. habil dr. Romas Gružauskas, Gyvūnų auginimo technologijų institutas.
  tel. (8-37) 363505, el paštas: Romas.Gruzauskas@lsmuni.lt;
  Nariai:
  Prof. dr. Ilona Teodora Micekienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas;
  Doc. dr. Janina Černauskienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  Doc. dr. Agila Daukšienė, Anatomijos ir fiziologijos katedra;
  Doc. dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  Doc. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  Lekt. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;
  Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;
  Lekt. Vilija Buckiūnienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;
  Jurinta Bulvičiūtė, studentė, Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa;
  Socialinis partneris Benas Arūnas Noreikis, Lietuvos zoologijos sodo Rinkodaros skyriaus vedėjas;
  Socialinis partneris Skirmantė Tumienė, “ Kauno grūdai”

  SPK ataskaitos

  2016-2017 m.m. rudens semestras

  2016-2017 m.m. pavasario semestras

  SPK planai

  2016-2017 m.m.planas

  2017-2018 m.m. planas