Spausdinti

Gyvūnų auginimo technologijos institutas

LSMU Veterinarijos akademija
Gyvųnų auginimo technologijos institutas
Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas
Tel. (8 37) 363505 (vietinis- 173)

 

Apie institutą

Gyvūnų auginimo technologijų institute dirba 9 darbuotojai, iš jų 8 pedagoginio ir 1 pagalbinio personalo. Institute dirba 2 profesoriai, 4 docentai ir 2 lektoriai.

Gyvūnų auginimo technologijų institutui priklauso:

 • Gyvūnų produktyvumo laboratorija;
 • Josifo Taco melžimo technologijų centras;
 • Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorija. 

GTF bakalauro studijų programoje dėstomi dalykai:

Privalomi: Galvijininkystė; Kiaulininkystė; Paukštininkystė; Avininkystė ir ožkininkystė; Žvėrininkystė; Bitininkystė; Melžimo technologija; Arklininkystė; Žuvininkystė.

Pasirenkami:Sraigių auginimas ir veisimas; Miško žvėrių ir paukščių biologija; Alternatyvioji augalininkystė ir gyvulininkystė; Žirgininkystės pagrindai; Smulkiųjų gyvulių selekcija; Melžimo mechanizavimo raida.

Šiose disciplinose studijuojama apie ūkinių gyvūnų auginimą pienui, mėsai bei kitai produkcijai gauti, lesalų ir pašarų ruošimo technologijas, specialiąją gyvūnų mitybą, gyvūnų genetinio potencialo didinimo būdus bei priemones, užtikrinant gaminamos produkcijos kokybę bei gyvulininkystės ūkių rentabilumą. Studentai išmoksta naudoti naujausias gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijas, atsižvelgiant į ES gyvūnų gerovės, produkcijos kokybės bei aplinkosaugos reikalavimus.

GTF magistrantūros studijų programoje dėstomi dalykai: Gyvūnų biotechnologija, Bičių produktai ir jų gavybos technologijos, Kiaulienos gamybos technologijos, Mėsos biochemija ir mėsos perdirbimo technologijos, Paukštininkystės produktų kokybė ir jų gamybos technologijos, Pieno biochemija ir pieno perdirbimo technologijos, Pieno ir galvijienos gamybos technologijos, Gyvulininkystės verslas.

Magistrai minėtose disciplinose studijuoja apie aukštos kokybės gyvūninių produktų gamybos technologijas, tausojančias aplinką, naujausius biotechnologijos pasiekimus, jų taikymą gamybinėmis sąlygomis, funkcionaliųjų gyvūninių žaliavų kūrimo prielaidas.

GTF bakalauro studijų programoje Gyvūnų mokslas dėstomi dalykai:

Privalomi: Ūkinių gyvūnų auginimas I; Ūkinių gyvūnų auginimas II.

Pasirenkami: Pet triušių auginimas; Kiaulienos maistinė vertė; Dezinfekcija pieno fermose; Paukštienos ir kiaušinių maistinė vertė; Sraigių auginimas; Bičių produktai; Pirminė pieno gamyba.

Specializacijos:

Gyvūninės produkcijos gamyba -  Gyvūnų produkcija;

Kinologija - Šunų veislės, jų auginimas ir panaudojimas (terapija);

Žirgininkystė -  Žirgų auginimas ir treniravimas;

Akvakultūra - Verslinė ir rekreacinė žuvininkystė, Žuvų, vėžiagyvių ir zoplanktono auginimo technologijos.

VF bakalauro studijų programoje Maisto mokslas dėstomi dalykai: Pirminė pieno gamyba; Bičių produktai; Žuvininkystė.

VF veterinarinės medicinos studijose dėstomi dalykai:

 • Gyvūnų auginimo technologijos;
 • Melžimo technologija;
 • Žvėrininkystė;
 • Bitininkystė;                   
 • Avių auginimo technologijos ir sveikatingumas.

Studentai studijuoja apie galvijų pieno ir mėsos produkciją, galvijų auginimo, kiaulienos, kiaušinių ir paukštienos gamybos, avių ir ožkų auginimo technologijas, melžimo įtaką pieno kokybei ir tešmens sveikatingumui, skirtingoms žvėrelių rūšims naudojamus pašarus bei taikomas šėrimo technologijas, kailių ir mėsos gamybos technologijas, Lietuvoje auginamos žuvų rūšis. Žuvų auginimą tvenkiniuose. Karpių veisimo ir auginimo technologijos.

VF veterinarinės maisto saugos studijose dėstomi dalykai: Avienos ir ožkienos pirminė gamyba, Bičių produktai, Galvijienos pirminė gamyba, Kiaulienos pirminė gamyba, Pieno pirminė gamyba, Pirminė kiaušinių ir paukštienos gamyba, Žuvininkystė, Šiuolaikiniai analizės metodai ir jų taikymas maisto pramonėje.

Kiaušinių ir paukštienos, kiaulienos, galvijienos, pieno, avienos ir ožkienos pirminės gamybos ir kokybės vertinimas. Bičių produktų gavyba ir kokybė. Žuvų auginimas, žuvų ištekliai, jų apsauga bei gausinimas.

Istorija 

1938 m. buvo įkurtas Zootechnokos institutas. 1946 m. įsteigus zootechnikos fakultetą, katedra daug kartų reorganizuota. Pirmiausia atsiskyrė ir tapo savarankiška zoohigienos katedra. 1948 m. katedra padalyta į dvi-specialiosios zootechnikos ir gyvulių veisimo su genetikos kursu. 1949 m. katedros vėl sujungtos į vieną - gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos. 1950 m. katedra vėl dalijama į dvi - Specialiosios zootechnikos ir Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos. 2004 05 12 LVA senato posėdžio protokolu Nr. 05 02 08, reorganizavus Informatikos ir inžinerijos katedrą prie katedros prijungtas Melžimo mokymo centras (įkurtas 1990 m.) ir katedra pavadinama Gyvulininkystės katedra. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Gyvulininkystės katedra pavadinta Gyvūnų auginimo technologijų institutu.

Mokslinė veikla

Pagrindinės mokslo veiklos kryptys:

 • Genetinis ir technologinis gyvulių ir paukščių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas. 

Studijos

Studijų procesų vykdymui institute yra įrengtos auditorijos. Studijų procesas organizuojamas naudojant instituto, mokslinių laboratorijų, bei ūkinių subjektų bazes. Skiriamas dėmesys praktiniam studentų parengimui. Praktiniai darbai vykdomi Gyvūnų produktyvumo laboratorijoje, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje, Josifo Taco
melžimo technologijų centre. Šios laboratorijos taip pat tarnauja studentų baigiamųjų darbų ruošimui. Išvykoms į ūkinius subjektus yra naudojama gido sistema. Tai leidžia kvalifikuočiau teikti informaciją apie gamybinius procesus. Studijų kokybei pagerinti institute prenumeruojami specialybės leidiniai. Užsiėmimų metu dėstytojai naudojama video medžiagą apie gyvūnų laikymo sistemas. Studentai rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus kartu su instituto ir laboratorijų mokslininkais atlieka eksperimentus, tiria pašarinių žaliavų ir gyvūninių produktų kokybę, analizuoja gyvūnų virškinimo procesų rodiklius. 

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Hohenheimo universitetas, Gyvūnų mitybos institutas, Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų institutas, LSMU VA Gyvulininkystės institutas, Varmijos – Mazūrijos Universitetas, Halės universitetas, Gyvūnų mitybos institutas, Laisvasis Berlyno Universitetas, Gyvūnų mitybos institutas, Slovakijos žemės ūkio universitetas, KTU Maisto institutas, Gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, LR Žemės ūkio rūmais, UAB „Šilutės veislininkystė“, Kiaulių valstybine veislininkystės stotimi, Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija, Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, Lietuvos avių augintojų asociacija, Lietuvos kiaulių augintojų asociacija, Kinologų draugija, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, Krokuvos agrarinis universitetas, Nacionalinis gyvulininkystės institutas Krokuvoje, Vroclavo gyvybės mokslų universitetas, Poznanės gyvybės mokslų universitetas, Liublino gyvybės mokslų universitetas, Bulgarijos gyvulininkystės institutas, AARHUS (Danija) universitetas, Gyvulininkystės produkcijos institutas Nitroje (Slovakija), Mičiurino valstybinis agrarinis universitetas (Rusija), Vienos veterinarinės medicinos universitetas (Austrija), Adisseo laboratorija Carat (Prancūzija); Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba; Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis; Žemės ūkio rūmai; kiaulių veislynai (30); individualus ūkininkų ūkiai; pramoniniai kiaulių kompleksai. Šis bendradarbiavimas padeda rengti ir vykdyti mokslinius projektus, gerinti Gyvulininkystės technologijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų kokybę.

Vykdomi projektai

 • Nacionalinė mokslo programa “Sveikas ir saugus maistas” MT/11-30 “Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius” - 2011 – 2015 m.
 • "Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir produkcijos formavimuisi".

Kontaktai