Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Bendri kontaktai:

Biologinių sistemų ir genetikos tyrimų institutas

Adresas:  Tilžės g. 18, Kaunas  (VA Korpusas Nr.5)

 

Irena Lašienė
Studijų administratorė 

Tel. (8 37) 327326 (vietinis – 284)
El. paštas: lasiene@vision.lsmuni.lt 
Kabineto Nr. 318

 

Doc., dr., Irena Andriuškevičiūtė

Tel. (8 37) 327336 ( vietinis – 309)                                                                              
El. paštas: andriuskeviciute@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 419

 

Doc., dr.,Lina Baltrėnaitė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis -156)                                                                          
El. paštas: lina@lva.lt
Kabineto Nr. 112

 

Dr.,Arūnas Bielevičius
Lektorius

Tel. (8 37) 363664 (vietinis -157)                                                                                
El. paštas: bielevicius@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 111

 

Renata Bižienė 
Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)                                                  
El. paštas: renata.biziene@lva.lt
Kabineto Nr. 112

Prof., habil., dr., Aleksandr Bulatov
Tel. (8- 37) 363664 (vietinis -157)                                                                                 

El. paštas: bulatov@vision.lsmuni.lt 
Kabineto Nr. 111

 

Doc.,dr.,Natalija Bulatova
Tel. (8 37) 327336 (vietinis – 309)                                                                               

El. paštas: bulatova@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 419

 

Irena Česnavičienė
Vyr. laborantė, asistentė 

Tel. (8 37)327326  (vietinis - 284)
El. paštas: cesnaviciene@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 318 

 

Zita Čiučelienė 
Vyr. laborantė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)
El. paštas: gendok@lva.lt
Kabineto Nr.112 

  

Doc., dr., Algirdas Jonas Gutauskas


Tel. (8 37) 327326  (vietinis284)
El. paštas: gutauskas@vision.lsmuni.lt   
 Kabineto Nr.111

 

Indra Juselytė 
Vyr. laborantė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)
El. paštas: indra.juselyte@lva.lt
Kabineto Nr.112

 

Edita Juškaitė
Vyr. laborantė, asistentė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)
El. paštas: editta414@gmail.com
Kabineto Nr. 110

 

 

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Kauno teritorinis skyrius  

Dr. Lina Kajokienė
Lektorė

Tel.(8 37) 267456                                                                                                             El.paštas: lkajokiene@gmail.com

 

Dr. Laimutis Kučinskas
Lektorius                                                                                                          

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 157)
El. paštas: kucinskas@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 110

 

Kristina Liucvaikienė
Laborantė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)
El. paštas: kristina.amsiejute@lva.lt
Kabineto Nr. 112

 

Jelena Loginovič
Lektorė                                                                                                                  

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 157)
El. paštas: loginovich@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 110

 

Doc., dr., Natalja Makštutienė


Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)
El. paštas: natalija@lva.lt 
Kabineto Nr. 112

 

Silvija Malčiauskienė
Laborantė

Tel. (8-37)327326 (vietinis 284)
El. paštas: silvija1986@gmail.com
Kabineto Nr.318

 

Doc., dr. Lina Mickienė

Tel. (8 37) 327336 (vietinis – 309)
El. paštas: mickiene@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 419

 

Doc., dr. Ramutė Mišeikienė

Tel. (8 37) 363664 ( vietinis -156)
El. paštas: ramute.miseikiene@lva.lt
Kabineto Nr.112

 

Kristina Morkūnienė
Lektorė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 156)
El. paštas: kristina.miceikaite@lva.lt
Kabineto Nr. 112

 

Doc., dr., Nijolė Pečiulaitienė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis -156)
El. paštas: nijole@lva.lt
Kabineto Nr. 112

 

Asta Raskilienė
Vyr. laborantė, asistentė                                 

Tel. (8 37) 363664 (vietinis -157)
El. paštas: raskiliene@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr.110

 

Doc., dr.,Alina Smalinskienė

Tel. (8 37) 363664 (vietinis – 157)
El. paštas: alina.smalinskiene@gmail.com
Kabineto Nr.110

 

Albina  Stankūnienė
Vyr.laborantė                                                                                                 

Tel. (8 37)327326 (vietinis284)
El. paštas:stankuniene@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 318

 

Dr. Tadas Surkys
Mokslo darbuotojas

Tel. (8-37)327326 (vietinis284)
El. paštas: surkys@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr.111

 

Aurelija Šalomskienė
Vyr. laborantė                                                                                                    

Tel. (8 37) 327336 (vietinis -309)
El. paštas:salomskiene@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 419

 

Dr.Loreta Šalomskienė
Lektorė                                                                                                    

Tel. (8 37) 327336 (vietinis – 309)
El. paštas:salomskiene@vision.lsmuni.lt
Kabineto Nr. 419

 

Neuromokslų instituto neuroonkologijos ir genetikos laboratorija

Eivenių g. 4, Kaunas LT-50009
Tel. (8 37) 795482  (vietinis 4425), Faks. 8 37 326883     

 

Dr.Paulina Vaitkienė

Lektorė
El. paštas: paulina.vaitkiene@gmail.com
Kabineto Nr. 526

 

Mokslinis „Dvynių centras“                                                                                       

Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas                                                                                                         

Tel. (8 37) 327336,  (vietinis - 309)
Mobil. Tel. (8 612)72018                                                                        
El. paštas:dvyniucentras@med.kmu.lt.

 

 

 

Susisiekite su mumis:

Jei turite klausimų, neradote ieškomo kontakto, parašykite mums

Vardas:
El. paštas:
Telefonas:
Klausimas: