Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU Veterinarijos akademija
Gyvulininkystės technologijos fakultetasLSMU Gyvulininkystės technologijos fakultetas
Adresas:
Tilžės g. 18, LT-47181, Kaunas
Tel. (8 37) 361936
Faks. (8 37) 362417
Kontaktai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės technologijos fakultetas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvūninių išteklių valdymo savianalizė
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvulininkystės technologijos savianalizė (bakalauras)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvulininkystės technologijos savianalizė (magistrantūra)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvulininkystės technologijos fakulteto egzamino tvarkos aprašas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvūninių išteklių valdymas magistrantūros studijų programos aprašas

 

Gyvulininkystės technologijos fakulteto prioritetinė veiklos kryptis – organizuoti kokybiškas studijas, sukuriant sąlygas bei prielaidas rengti aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus, kurie baigę studijas, gali sėkmingai dirbti įvairiuose su gyvūnų produkcijos gamyba bei perdirbimu susijusiose srityse Lietuvoje ir užsienyje.

Gyvūninių išteklių valdymas ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybė – labai aktuali šių dienų problema. Įvairūs šiuolaikiniai rizikos veiksniai – verčia stebėti ir kontroliuoti gyvūnų sveikatą, gerovę bei pašarų, vandens kokybę, kitų išorės veiksnių įtaką gamybiniams objektams, vėliau perdirbimo įmonėse būtina atidžiai kontroliuoti gyvūninių maisto žaliavų perdirbimą, valdant visą gamybos procesą "nuo lauko iki stalo".

Gyvulininkystės mokslo atstovai Lietuvoje gali didžiuotis LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto moksline baze ir pasiekimais. Institutas – atstovauja Biomedicinos srities zootechnikos krypties mokslams Lietuvoje ir pasaulyje, atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, saugo Lietuvos ūkinių gyvūnų veislinį genofondą.

Studijuodami Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijose įgysite naujausių žinių apie gyvūnų produkcijos gamybos technologijas bei jų vadybą, informacines technologijas, gyvūnų genetiką ir veislininkystę, tradicinę ir ekologinę gyvulininkystę, gyvūnų auginimo ir laikymo biotechnologijas bei turinčius jų taikymo įvairiose srityse įgūdžius. Baigus šias studijas absolventams suteikiamas žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Pasirinkę Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programą, gilinsite žinias apie gyvūnų produkcijos gamybos technologijas, gyvūnų genetiką ir veislininkystę, biotechnologijas bei turinčius jų taikymo įvairiose srityse įgūdžius. Absolventams suteikiamas žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Bioverslo vadybos magistrantūroje gilinsite žinias bioverslo, verslo teisės, rinkodaros, gyvūninės kilmės tradicinių ir alternatyvių verslų kūrimo ir valdymo kryptimi. Baigę studijas galėsite dirbti gyvūnų produkciją gaminančiose įmonėse, pašarų gamybos ir kontrolės sistemoje, veislininkystės įmonėse, kurti savarankišką verslą. Absolventams suteikiamas verslo administravimo magistro laipsnis.

Fakulteto uždaviniai:

 • Užtikrinti biomedicinos srities zootechnikos krypties specialistų rengimo kokybę.
 • Nuolat kelti dėstytojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
 • Plėtoti mokslinius tyrimus, pritraukiant verslo ir socialinius partnerius bei studentus.
 • Skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą, plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą.
 • Gerinti materialiąją bazę.

 

Istorija

image4.jpg (376x240, 132x240)

1946 metais Lietuvos veterinarijos akademijoje įkūrus Zootechnikos fakultetą, gyvulininkystės mokslas tapo savarankišku mokslu, nuolat tobulino programą, ieškojo naujų dėstymo, mokymo metodų. 1960 metais Zootechnikos fakultete galima buvo pasirinkti bitininko ar žuvininko specializaciją. Garsus Žuvinto rezervato direktorius, visą gyvenimą dirbęs Žuvinte, dr. V. Nedzinskas, besimokydamas Lietuvos veterinarijos akademijoje buvo pasirinkęs zootechniko-žuvininko specializaciją.

Gyvulininkystės technologijos fakultetas per 65 gyvavimo metus buvo keletą kartų pertvarkytas ir reorganizuotas. 1976 metais Zootechnikos fakultetas pavadinamas Zooinžinerijos fakultetu. Akademijoje 1982 metais pastatomas zooinžinerijos korpusas su įrengtomis auditorijomis ir laboratorijomis. 1983 metais šiame fakultete įkuriama pedagoginė grupė, kurioje studentai papildomai mokosi pedagogikos ir psichologijos.

1990 metais kovo 11 d. atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę keičiasi padėtis žemės ūkyje. Lietuva naudojasi Vakarų Europos ir kitų šalių patirtimi. 1992 metais šis fakultetas pavadinamas Gyvulininkystės technologijos fakultetu.

Gyvulininkystės mokslo atstovai Lietuvoje gali didžiuotis LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto moksline baze ir pasiekimais (Įkurtas 1952 metais). Institutas – atstovauja Biomedicinos srities zootechnikos krypties mokslams Lietuvoje ir pasaulyje, atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, saugo Lietuvos ūkinių gyvūnų veislinį genofondą.

Paskutiniais dešimtmečiais vystant mokslą ryškiausią indėlį įnešė eilė mokslininkų: R. Žebenka parengė Lietuvos sąlygoms pritaikytą veislininkystės sistemą, vystė galvijų veislininkystės mokslą. Z. Vagonis ir Č. Meškauskas sukūrė imunogenetinį gyvulių kilmės patikrinimo metodą, P. Pakėnas sukūrė ir įdiegė bulių spermos užšaldymo technologiją. R. Makoveckas, J. Šveistys įnešė svarų indėlį išvedant Lietuvos baltųjų kiaulių, V. Barauskas Lietuvos sunkiųjų arklių, S. Danta Lietuvos juodgalvių avių veisles. J. Petraitis, J. Kuosa, Č. Jukna, A. Banys gerino Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų veisles, didino jų produktyvumą. J. Kunskas, A. Kalpokas, V. Tarvydas, A. Kairys, P. Bendikas vystė šėrimo mokslą ir kūrė pašarų konservavimo metodus. Č. Jukna sukūrė gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo bei gerinimo teorinius pagrindus, gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės gerinimo sistemą ir ją įdiegė praktikoje. A. Varnagiris vystė kiaušinių inkubavimo gerinimo teoriją. V. Sirvydis tyrė biologiškai aktyvių medžiagų panaudojimo paukščių lesinimui galimybes.

Vystant gyvulininkystės mokslą Lietuvoje nemažą indėlį įnešė habilituoti mokslo daktarai G. Jocius, S. Baranauskas, A. Butkevičienė, R. Klimas, A. Sruoga ir daugelis kitų mokslininkų.

 

Gyvulininkystės technologijos fakulteto taryba           

 • Prof. dr. Vida Juozaitienė GTF Tarybos pirmininkė, vida.juozaitiene@lsmuni.lt, tel.  (8-37) 465423
 • Doc. dr. Janina Černauskienė GTF Tarybos sekretorė, cernauskiene@lva.lt
 • Doc. dr. Rolandas Stankevičius – GTF Dekanas, GTF tarybos narys pagal pareigas;
 • Prof. habil. dr. Romas Gružauskas
 • Prof. dr. Algirdas Januškevičius
 • Prof. dr. Arūnas Juozaitis
 •  Prof. dr. Ilona Teodora Miceikienė
 • Doc. dr. Saulius Tušas
 • Ilona Kauzonienė – socialinių partnerių atstovas, Valstybinė gyvulių
  veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, Reprodukcijos ir tarptautinių
  santykių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė – valstybinė
  veislininkystės inspektorė;
 • Agnieta Švedaitė studentų atstovė
 • Gerda Janeliūnaitė studentų atstovė

 

Gyvulininkystės technologijos I ir II pakopų studijų programų komitetas:

Pirmininkas: lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra;

tel. (8-37) 465423, El. paštas: evaldas.slyzius@lva.lt

Nariai:

prof. dr. Vida Juozaitienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos  katedra;

prof. dr. Arūnas Juozaitis, Gyvūnų veisimo ir mitybos  katedra;

prof. dr. Rasa Želvytė, Fiziologijos ir anatomijos katedra;

doc. dr. Asta Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

doc. dr. Natalija Makštutienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas;

lekt. dr. Jūratė Rudejevienė, Neužkrečiamųjų ligų katedra;

lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;

asist. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos  katedra;

jaun. moksl. darb. Vilma Šašytė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Ilona Kauzonienė  socialinių partnerių atstovas, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, Reprodukcijos ir tarptautinių santykių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė – valstybinė veislininkystės inspektorė;

Jurgis Bukauskas, studentas, Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa;

Agnietė Švedaitė, studentė, Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa.

 

Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų komitetas

Pirmininkas: prof. habil. dr. Romas Gružauskas, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;  

tel. (8-37) 363505, El. paštas: gruzauskas@lva.lt

Nariai:

prof. dr. Ilona Teodora Miceikienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas;

doc. dr. Janina Černauskienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos  katedra;

doc. dr. Agila Daukšienė, Fiziologijos ir anatomijos katedra;

doc. dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo ir mitybos  katedra;

doc. dr. Asta Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

lekt. dr.Vilma Kliševičiūtė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;

lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo ir mitybos  katedra;

Sonata Šidlauskienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Indrė Pašakinskaitė,  studentė, Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa;

Benas Arūnas Noreikis, socialinis partneris, Lietuvos zoologijos sodas, Rinkodaros skyriaus vedėjas;

Skirmantė Tumienė, socialinis partneris, AB „Kauno grūdai“.