Spausdinti

LSMU Senato rinkimai 2015

                                                                                                                                                                                

 

2015 09 15

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2015-05-21 įsakymu Nr. V-467 ir Universiteto pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimų, vykusių 2015 m. rugsėjo 14 d., balsavimo rezultatais, SKELBIAMI LSMU SENATO RINKIMŲ REZULTATAI.

 

Vadovaujantis Tvarkos 24 punktu,  LSMU Senato rinkimų komisijos pirmininkė sukvies išrinkto naujo LSMU Senato posėdį, apie kurį informuosime papildomai.

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato rinkimų tvarka

 

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija

 

                                                                                                                                                                                 

 

2015 09 09

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2015-05-21 įsakymu Nr. V-467 ir Senato rinkimų komisijos 2015-06-01 posėdžio nutarimu Nr. 1 ir Senato rinkimų komisijos 2015-09-01 posėdžio nutarimu Nr. 5, skelbiame  LSMU Senato RINKĖJŲ SĄRAŠUS pagal atskiras pagrindinės veiklos sritis:

MA, pagrindinė veikla - Pedagoginė                                                                               PAPILDOMAS SĄRAŠAS

MA, pagrindinė veikla - Mokslinė

MA, pagrindinė veikla - Žmogaus sveikatos priežiūra                                                     PAPILDOMAS SĄRAŠAS

VA, pagrindinė veikla - Pedagoginė, Mokslinė, Gyvūnų sveikatos priežiūra                   PAPILDOMAS SĄRAŠAS

 

Kandidatų sąrašas

 

Informacija apie rinkimų datą, vietą ir laiką

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato rinkimų tvarka

 

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija

                                                                                                                                                                                 


2015 09 02

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2015-05-21 įsakymu Nr. V-467 ir Senato rinkimų komisijos 2015-06-01 posėdžio nutarimu Nr. 1 ir Senato rinkimų komisijos 2015-09-01 posėdžio nutarimu Nr. 5, skelbiame kandidatų į LSMU Senatą sąrašus (8 lapai).

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kandidatų sąrašas

 

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2015-05-21 įsakymu Nr. V-467 ir Senato rinkimų komisijos 2015-06-01 posėdžio nutarimu Nr. 1, informuojame, kad LSMU Senato pirmininkas prof. V.Grabauskas šaukia LSMU pagrindinių veiklų t.y. mokslinės, pedagoginės ir žmogaus bei gyvūnų sveikatos priežiūros, darbuotojų Susirinkimus, kuriuose bus renkami Senato nariai.

Daugiau informacijos apie rinkimų datą, vietą ir laiką rasite čia

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato rinkimų tvarka

 

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija

                                                                                                                                                                              

 

2015 08 14

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2015-05-21 įsakymu Nr. V-467 ir Senato rinkimų komisijos 2015-06-01 posėdžio nutarimu Nr. 1, 2015 m. rugpjūčio 14 d. skelbiami LSMU Senato rinkimai. Numatoma balsavimo data - 2015 m. rugsėjo 14 d. Susirinkimus, kuriuose bus renkami Senato nariai, sušauks Universiteto Senato pirmininkas, apie šių susirinkimų datą, laiką ir vietą Universiteto tinklalapyje informuos Senato rinkimų komisija.

Reikalavimai kandidatams nurodyti LSMU senato rinkimų tvarkoje.

Dokumentai (padalinio siūlymas, kandidato sutikimas būti renkamam, ar save iškėlusio kandidato prašymas kandidatuoti) laisva forma pateikiami LSMU senato rinkimų komisijai 9.00-13.00 val. 2015 m. rugpjūčio 19-29 dienomis adresu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos II bendrabučio 18 posėdžių salė (II aukštas, Jankaus g. 2, Kaunas).

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato rinkimų tvarka

 

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija

                                                                                                                                                                                 

 

2015 06 05

Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka, LSMU rektoriaus 2015-05-21 įsakymu Nr. V-467, LSMU rektoriaus 2015-05-26 įsakymu Nr. V-479 ir Senato rinkimų komisijos 2015-06-01 posėdžio nutarimu Nr. 1, informuojama, kad prasideda pasirengimas LSMU senato rinkimams.

Numatoma, kad Senato rinkimai bus skelbiami 2015 m. rugpjūčio 14 d., todėl kandidatai į Senato narius galėtų būti keliami (keltis) iki 2015 m. rugpjūčio 29 d.

Atsižvelgiant į tai, kad vasarą didelė dalis darbuotojų atostogauja, Universiteto bendruomenę, akademinius padalinius kviečiame dar šiais mokslo metais pradėti svarstyti galimus kandidatus į Senato narius.

Daugiau informacijos ir reikalavimai kandidatams į Senato narius pateikti LSMU senato rinkimų tvarkoje (patvirtinta LSMU senato 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10).

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato rinkimų tvarka

 

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija