Spausdinti

Projektai

Įgyvendinami projektai:

Ilgalaikių projektų veiklos

Tarptautinė Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojama studija „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). Prie projekto prisijungta 1992 m., jame dalyvaujama iki šiol.

Lėtinių ligų rizikos veiksnių stebėsena CINDI 1987–2007 m.

Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos stebėsena 1994–2014 m.

Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI 2008–2015 m.
 
Veiklos European Observatory on Health Systems and Policies tinkle. Nuolat teikiama informacija apie Lietuvą, planuojami bendri leidiniai Lietuvos sveikatos sistemos raidos temomis.
 

Projektai

Tarptautinis studentų sveikatos ir gyvensenos tyrimas SLiCE (Student Life Cohort in Europe), kurį koordinuoja Pavol Jozef Safarik universitetas (Košice, Slovakija). 2016 m. vyko pasiruošimas kitam tyrimo etapui, kuriame dar dalyvauja Eötvös Loránd universitetas (Vengrija), Miskolc universitetas (Vengrija), Charles universitetas (Čekija), Užgorodo universitetas (Ukraina). Tyrimas prasidės 2017 m.
 
Kurtos metodikos ir atlikti Žemės magnetinio lauko ir žmogaus sveikatos rodiklių sąsajų tyrinėjimai. Rinkti duomenys ir ruošiama publikacija apie lokalaus Žemės magnetinio lauko ir asmenų turėjusių ūmius išeminius širdies sindromus sąsajas.
 
Su LSMUL KK Pulmonologijos klinika pradėtas vykdyti mokslinis tyrimas tema „Naujų lėtinės obstrukcinės plaučių ligos atvejų tiesioginių kaštų vertinimas Lietuvoje“ - atlikti parengiamieji darbai, tokie kaip, parengtas tyrimo planas, protokolas, gautas Bioetikos leidimas, pateiktas prašymas ADAI patikrai.
 
Bendradarbiaujant su Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) rengiamas ir du kartus per metus atnaujinamas LR Seimo narių balsavimų reitingas tabako ir alkoholio kontrolės srityje.
 
Nuo 2016 m. bendradarbiaujant su VU vykdomas tyrimas dėl baltyminės struktūros alfa-1-antitripsino deficito, kuris Europos šalyse yra paplitęs, o pas mus šis deficitas iki šiol nebuvo tiriamas. Savo tyrimui kviečiame mažus vaikus iki 72 mėnesių, kuriems šiuo gyvenimo laikotarpiu pasireiškė vienas ar keli bronchų obstrukcijos epizodai.
 
2015 m. po 10 metų pradėtas naujas vaikų ir paauglių sergančių astma gyvenimo kokybės tyrimas. Šio tyrimo tikslas apžvelgti, kaip pakito situacija per dešimties metų laikotarpį, kokie pagrindiniai sunkumai šeimoje auginant astma sergantį vaiką. Tyrimas vykdomas bendradarbiaujant su VU VSF ir Aberdyno universiteto (JK) kolegomis.
 
Veikla ES COST programoje IS1405: Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)
 
Tęsiamas dalyvavimas ES tyrime Babies Born Better.
 
Rengti projektai
 
Kartu su KTU Maisto institutu dalyvauta rengiant Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektą „Funkcinės paskirties maisto produktų prototipų kūrimas, siekiant užtikrinti senyvo amžiaus žmonių sveiką mitybą ir gerą gyvenimo kokybę“. Projektas gerai įvertintas, bet finansavimo negavo.
 
Dalyvauta ruošiant tarptautinį projektą „Multiple Interacting Disease and Risk Factor Simulation (MIDRIFS) for Chronic Diseases“ ES Sveikatos programai. Projektas finansavimo negavo. Planuojama projektą papildyti ir teikti į „Horizon 2020“ programą (iniciatorius UK Health Forum).
 
Dalyvauta ruošiant tarptautinį projektą ‘Collaboration for Health Examination Surveys Supporting Policy-making, International Evidence, and Comparative Evaluations’ pagal COST veiklą. Projektas nebuvo patvirtintas. Nutarta patobulinti projektą ir pavadinus CHESSPIECE (Collaboration for Health Examination Surveys Supporting Policy-making, International Evidence, and Comparative Evaluations), teikti naujam šaukimui .
 
Dalyvauta ruošiant INTERREG tarptautinio projekto pirmąjame etape. Projektas patvirtintas ir rekomenduotas antro etapo ruošimui Prevention and health promotion for adolescents“.
 
Kartu su 37 Europos organizacijomis/partnerėmis pateikta paraiška dalyvauti Europos Komisijos projekte Joint Actions in Tobacco Control (JATC).
 
Rengiama paraiška tyrimui „Psichosocialiniai savižudybių rizikos veiksniai: autopsijos studija“.