Spausdinti

Bendradarbiavimas su PSO

Sveikatos tyrimų institutas akredituotas PSO bendradarbiaujančiu centru

Pasaulinės sveikatos organizacija (PSO) vėl akreditavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutą Bendradarbiaujančiu centru. Šio centro vadovu patvirtintas dr. Mindaugas Štelemėkas. Centras akredituotas ketveriems metams.

Sveikatos tyrimų instituto veiklos esminė sritis – mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas. Institutas dalyvauja vykdant studijų programas, organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir dalyvauja rengiant specialistus.

Sveikatos tyrimų institutui priklauso trys laboratorijos:

  • Lėtinių ligų profilaktikos laboratorija,
  • Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija,
  • Sveikatos sistemos tyrimų laboratorija

Pagrindiniai Centro tikslai yra biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimas, mokslininkų rengimas, aukščiausio lygio ekspertinių paslaugų teikimas institucijoms, kurios formuoja ir įgyvendina bendrą šalies ir atskirų jos regionų sveikatos politiką.

 

WHO Collaborating Centre for the Prevention & Control Noncommunicable Diseases