Spausdinti

Apie institutą

LSMU Sveikatos tyrimų institutas
Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (8 37) 407 930, (vietinis - 5059)
El.paštas: sti@lsmuni.lt
Kontaktai

 

Sveikatos tyrimų instituto veiklos esminė sritis – mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas. Institutas dalyvauja vykdant studijų programas, organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir dalyvauja rengiant specialistus.

Sveikatos tyrimų institutui priklausančios laboratorijos:

 • Lėtinių ligų profilaktikos laboratorija
 • Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija
 • Sveikatos sistemos tyrimų laboratorija

Pagrindiniai instituto veiklos tikslai:

 1. Vykdyti biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimus, gausinti ir skleisti pasaulines mokslo žinias ir patirtį visuomenės sveikatos ir jos stiprinimo, sveikatos sistemos funkcionavimo, lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei gyvenimo kokybės (gerovės) užtikrinimo srityse.
 2. Rengti mokslininkus bei dalyvauti universiteto, Lietuvos ir tarptautinėse mokslo ir studijų programose.
 3. Teikti aukščiausiojo lygio specializuotas ekspertines paslaugas institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms šalies bei jos atskirų regionų sveikatos politiką; efektyviai panaudoti mokslinių tyrimų duomenis sveikatos sistemoje ir studijų procese.
Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos mokslinių tyrimų tikslas - papildyti visuomenės sveikatos mokslą naujomis žiniomis apie šeimos aplinkos reikšmę vaikų ir jaunimo sveikatai visuomenės kaitos laikotarpiu.
 
Užduotys:
 
 • sveikatos raida kūdikystėje;
 • ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų raida ir sveikata;
 • paauglių rizikingas elgesys ir šeimos gyvenimo kokybė;
 • fizinės ir psichikos sveikatos prielaidos paauglystėje;
 • sveikatos stiprinimo veikla ikimokyklinėse įstaigose.
Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos mokslinių tyrimų tikslas - įvertinti suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos veiksnių pokyčius ir socialinius netolygumus socialinių ir ekonominių permainų laikotarpiu.
 
Užduotys:
 
 • Lietuvos gyventojų mitybos, fizinio aktyvumo ir su jais susijusių lėtinių ligų rizikos veiksnių pokyčių ir socialinių netolygumų vertinimas;
 • Lietuvos gyventojų rūkymo ir alkoholio vartojimo įpročių pokyčių tabako ir alkoholio kontrolės politikos įgyvendinimo kontekste nustatymas;
 • lėtinių ligų rizikos raidos per visą žmogaus gyvenimą įvertinimas ir ją įtakojančių veiksnių atskleidimas.
 
Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijos mokslinių tyrimų tikslas - papildyti visuomenės sveikatos mokslą naujomis žiniomis apie Lietuvos sveikatos sistemos veiklą ir sveikatą įtakojančių rizikos veiksnių įtaką visuomenei.

 

Užduotys:
 
 • pirminės sveikatos priežiūros sistemos veiklos vertinimas;
 • sveikatą įtakojančių rizikos veiksnių socialinis ir ekonominis vertinimas;
 • pagrindinių sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas;
 • e-sveikatos diegimo Lietuvos sveikatos sistemoje vertinimas.